ข่าวส่วนงานบริหาร

/ข่าวส่วนงานบริหาร

จีวรมหาทานสู่เมืองหลวงพระบาง โดย ศูนย์อาเซียนศึกษา

2018-11-10T02:52:28+00:00

  จีวรมหาทานสู่เมืองหลวงพระบาง โดย ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ ร่วมกับ มูลนิธิสุวรรณโคมคำ นำทอดถวาย พิธีแห่จีวรมหาทาน 600 ไตร สู่วัดผาโอ จังหวัดหลวงพระบาง สปป.ลาว สำเร็จลุล่วงอย่างงดงามและเรียบร้อย 2 พ.ย.2561 ----------------------------------------------------- ---------เวลา 08.30 น. ขบวนแห่มหาทานจีวรอย่างยิ่งใหญ่สู่วัดผาโอโดยสามเณร 600 รูป และเยาวชนพร้อมด้วยคณะครูอาจารย์ รวมทั้งชาวหลวงพระบาง ต้อนรับคณะจากประเทศไทย ---------เวลา 09.10 น. สาธุใหญ่อ่อนแก้ว กิตติภัทโท (เจ้าอาวาสวัดผาโอและเจ้าคณะจังหวัดเมืองหลวงพระบาง) กล่าวต้อนรับคณะมหาทานจีวรจากประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วยมูลนิธิสุวรรณโคมคำ ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร. คณะครูบาอาจารย์ผู้เปี่ยมด้วยศรัทธา และผู้บริหารคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลกรณราชวิทยาลัย และนิสิตนักศึกษา ---------09.30 น. ท่านพระมหายงยุทธ ธีรธมฺโม,ดร. (ประธานกรรมการมูลนิธิสุวรรณโคมคำ) นำคณะกล่าวถวายผ้าไตรจีวรถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แด่พระสงฆ์ และแก่สามเณรทั้งหลาย จากนั้นคณะกฐินร่วมกันถวายผ้าไตรจีวรและอุปกรณ์การศึกษาอย่างเรียบร้อยและทั่วถึง ---------10.00 น. จากนั้นศูนย์อาเซียนศึกษา มจร. โดยท่านพระมหาดร.สมพงษ์ สนฺตจิตฺโต (ผู้บริหารส่วนงานศูนย์อาเซียน มจร.) นำสู่การเสวนาทางวิชาการ กล่าวถึงแนวทางความร่วมมือกันด้านการศึกษาในเครือข่ายอาเซียน ---------11.00 น. แล้วเสร็จการเสวนาทางวิชาการ คณะได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพพร้อมศรัทธาจากทางบ้านได้ภัตตาหารและอื่นๆที่จำเป็นอีกด้วย “สามเณรทุกรูปต่างตื่นเต้นไม่ได้รับจีวรใหม่ และได้แสดงความขอบคุณเมตตาอารีจิตของทุกๆท่านเจ้าภาพในครั้งนี้ด้วย” ------------------------- คณะกฐินมหาทานจีวรได้กรวดน้ำรับพร พร้อมกับน้อมบุญจากมหาทานจีวรแด่ทุกท่านที่ร่วมทำบุญทั้งที่เป็นผ้าไตรและทุนทรัพย์ เป็นอันเสร็จพิธี ที่สุดบันทึกภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก -----คณะขอเรียนเชิญทุกท่านที่ร่วมบุญจีวรมาและขอเชิญอนุโมทนาบุญร่วมกันในมหาทานจีวรครั้งนี้------- ---------------------------------------------------- -ในนามมูลนิธิสุวรรณโคมคำและศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยา ขอขอบคุณในเมตตาธรรมและกรุณาธรรมของญาติธรรมทุกท่านทั้งในไทยและต่างประเทศ เช่น สิงคโปร์ ฮ่องกง เยอรมัน เวียดนาม ฮอลแลนด์ มาเลเซีย สโลวาเกีย ลาว มาเก๊า แอฟริกาใต้ ฯลฯ ซึ่งได้สนับสนุนกิจกรรมมหาทานจีวรและกฐินทานในครั้งนี้ ณ วัดผาโอ และวัดถ้ำพูสี เมืองหลวงพระบาง สปป.ลาว "จัวน้อยตื่นเต้นและดีใจมากที่ได้จีวรใหม่" (สาธุใหญ่อ่อนแก้ว กิตฺติภทฺโท เจ้าคณะจังหวัดหลวงพระบาง กล่าว) ขออานิสงส์จากมหาทานจีวรและกฐินทานในครั้งนี้ [...]

จีวรมหาทานสู่เมืองหลวงพระบาง โดย ศูนย์อาเซียนศึกษา 2018-11-10T02:52:28+00:00

กลุ่มยุวสงฆ์อาเซียนสร้างพื้นที่การเรียนรู้เพื่อประชาคมอาเซียนสันติสุข

2018-10-16T04:55:56+00:00

ศูนย์อาเซียนศึกษา : กลุ่มยุวสงฆ์อาเซียนสร้างพื้นที่การเรียนรู้เพื่อประชาคมอาเซียนสันติสุข นับเป็นครั้งที่ ๕ แล้วที่พระนิสิตปฏิบัติศาสนกิจของศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ภายใต้โครงการนิสิตปฏิบัติศาสนกิจของมหาวิทยาลัยและยุทธศาสตร์การสร้างความร่วมมือด้านศาสนา ภาษา และศิลปวัฒนธรรมอาเซียนของศูนย์อาเซียนศึกษา ที่มุ่งผลักดันให้ศูนย์อาเซียนศึกษาเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชาคมอาเซียน ได้ลงพื้นที่ในเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร ทำกิจกรรมร่วมกับกลุ่มเเรงงานพม่า ที่มีเครือข่ายนิสิตอาเซียนกลุ่มชาติพันธ์ปะโอประสานความร่วมมือให้มีกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ที่ผ่านมา ศูนย์อาเซียนศึกษาและเครือข่ายนิสิตอาเซียน มจร ได้จัดกิจกรรมร่วมกันมาแล้ว เช่น กิจกรรมประเพณีทำบุญชาวปะโอ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทยกิจกรรม ASEAN Share และกิจกรรมครั้งใหญ่ที่รวมชาวปะโอมากที่สุดคือกิจกรรมวันชาติของชาวปะโอ ซึ่งจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อรำลึกวีรชนและบรรพบุรุษของชาวปะโอ พระธนผล วรสีหพโล นิสิตผู้ทำงานในพื้นที่ กล่าวว่า ตนได้รับเมตตาจากพระราชวรเมธี รศ. ดร. ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษาให้ปฏิบัติศาสนกิจในฐานะนิสิตของมหาวิทยาลัยที่ศูนย์อาเซียนศึกษา เป็นระยะเวลา ๑ ปีการศึกษา ทั้งนี้ เมื่อเข้ามาปฏิบัติงานก็ได้รับมอบหมายจาก พระมหาสมพงษ์ สนฺตจิตฺโต, ดร. ผู้อำนวยการส่วนงานบริหารให้ประสานงานเครือข่ายนิสิตอาเซียนทำให้ได้มีโอกาสลงพื้นที่พบปะกับผู้คนมากมายที่มาจากหลากหลายชาติพันธ์ไม่ว่าจะเป็น จีน พม่า ลาว กัมพูชา ในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทย จึงเกิดความคิดที่จะกิจกรรมร่วมกับตัวเเทนของกลุ่มชาติพันธ์ต่างๆขึ้น จากกิจกรรมเล็กๆก็กลายเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ โดยใช้พื้นที่แคมป์หรือที่พักของชาวแรงงานห้องหนึ่งจัดเป็นห้องเรียน ห้องประชุม มีหนังสือภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ห้องพระสำหรับใช้ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาด้วย เป็นพื้นที่เล็กๆแต่เต็มไปด้วยความกระตือรือร้น การเรียนรู้ พระธนผล กล่าวทิ้งท้ายว่า ตนได้เห็นการเป็นแบ่งปัน การใช้ชีวิตในอีกมุมหนึ่ง วัฒนธรรม เป็นสิ่งน่าชื่นชมอย่างยิ่ง ด้าน Ashin Sandana ตัวเเทนผู้ประสานงานนิสิตชาวปะโอ ระบุว่า การทำงานร่วมกับศูนย์อาเซียนศึกษาที่ผ่านมาเป็นโอกาสที่ดีสำหรับชาวแรงงานทุกคน ในอนาคตได้วางแผนกิจกรรมไว้หลายโครงการ เพื่อจะพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวแรงงานพม่าที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยและในเขตบางบอนให้มากขึ้น และขอขอบคุณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและศูนย์อาเซียนศึกษา เป็นอย่างสูงที่ให้ความอนุเคราะห์และร่วมมือในกิจกรรมของกลุ่มด้วยดีเสมอมา --- ข่าว :ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร รายงาน : พระปลัดอภิเชษฐ์ สุภทฺรวาที ภาพ : Ashin Sandana  

กลุ่มยุวสงฆ์อาเซียนสร้างพื้นที่การเรียนรู้เพื่อประชาคมอาเซียนสันติสุข 2018-10-16T04:55:56+00:00

KM : Tea Talk for Learning and Sharing : ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบ ThaiJO จากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย

2018-10-08T05:25:40+00:00

KM : Tea Talk for Learning and Sharing : ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบ ThaiJO จากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย เมื่อวันที่ 4 ตลาคม 2561 วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ (IBSC) หลักสูตรสันติศึกษา และวารสารพุทธอาเซียนศึกษา จัดกิจกรรม Tea Talk for Learning and Sharing เพื่ออบรมเชิงปฏิบัติการวารสารออน์ไลน์ โดยมีพระปลัดสมชาย ปโยโค, ดร. เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาและยกระดับวารสารของส่วนงานและเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ กระบวนการวารสารอิเล็กทรอนิกส์ Thai Journal Online (ThaiJO) ___ ข่าว : ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร ภาพ : พระมหาวัชระ โสมา รายงาน : พระปลัดอภิเชษฐ์ สุภทฺรวาที

KM : Tea Talk for Learning and Sharing : ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบ ThaiJO จากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย 2018-10-08T05:25:40+00:00

พระมหาสมพงษ์ สนฺตจิตฺโต, ดร. ผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร ศูนย์อาเซียนศึกาษา เป็นประธานการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) งานวิจัยดุษฎีนิพนธ์

2018-10-08T05:19:18+00:00

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2561 พระมหาสมพงษ์ สนฺตจิตฺโต, ดร. ผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร ศูนย์อาเซียนศึกาษา เป็นประธานการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) งานวิจัยดุษฎีนิพนธ์ ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระปลัดอภิเชษฐ์ สุภทฺรวาที รายงาน

พระมหาสมพงษ์ สนฺตจิตฺโต, ดร. ผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร ศูนย์อาเซียนศึกาษา เป็นประธานการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) งานวิจัยดุษฎีนิพนธ์ 2018-10-08T05:19:18+00:00

MCU For AEC, For Unity and Peace

2018-09-25T07:17:50+00:00

Dhamma Sunday School and Basic Thai language were conducted on September 23, 2018. Spearheaded by 3 intern students under MCU Student Internship Program, ASEAN Studies Centre, 30 ASEAN immigrant workers participated in the short courses in Bang Bon District, Bangkok, Thailand. .... News: ASEAN & Education & Buddhism Reported by: Ethan Stofford Photo by: Phra Thanaphol Warasihapalo and Phramaha Wachara Soma

MCU For AEC, For Unity and Peace 2018-09-25T07:17:50+00:00

International MCU ASEAN Student Network Meeting on ASEAN Youth Leadership on Thursday, September 20, 2018.

2018-09-20T09:13:13+00:00

ASEAN Studies Centre holds an official meeting for the 1st International MCU ASEAN Student Network Meeting on ASEAN Youth Leadership, from 4:00 - 5:00 pm at 4th Floor, Peace Room, Mahachulalongkronrajavidayalaya University. It is an annual event bringing together MCU students and international students, as well as staff, to learn, exchange ideas, innovate and collaborate to support the young student in their personal and professional development. The meeting seeks to complement students’ study experiences by opening up a rare opportunity to ask the important questions of who, what, how and why of life and work. Topics include establishing the purpose and [...]

International MCU ASEAN Student Network Meeting on ASEAN Youth Leadership on Thursday, September 20, 2018. 2018-09-20T09:13:13+00:00

การประชุมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

2018-09-13T03:03:35+00:00

วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ พระศรีธวัชเมธี รองผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรและเจ้าหน้าที่  เข้าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมกองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมีพระเมธีธรรมาจารย์ ,ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เป็นประธานการประชุม   พระปลัดอภิเชษฐ์ สุภทฺรวาที รายงาน

การประชุมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 2018-09-13T03:03:35+00:00

Speech Contest on 79th Anniversary Celebration to honor Ven. Ottama : The Light of Asia by MCU-ASEAN Student Network

2018-09-11T02:50:36+00:00

Speech Contest on 79th Anniversary Celebration of Ven Ottama : The Light of Asia by MCU-ASEAN Student Network The 79th Anniversary Celebration of The Most. Ven. Ottama, The Light of Asia, The Pioneer Sayadaw of Myanmar Independence Struggles conducted by Arakan Student Monks Association (A.S.M.A) at Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Thailand on 08 September 2018 (Saturday). The representative of all ethics including Burmese particularly took part in the Ceremony. The pamphlet of Ven Ottama’s honorable biography was contributed to all attendees. President of A.S.M.A warmly welcomed all the representatives of Invited ethnics : (1) Mon Buddhist Students Society M C U. (2) Myanmar Monk Students [...]

Speech Contest on 79th Anniversary Celebration to honor Ven. Ottama : The Light of Asia by MCU-ASEAN Student Network 2018-09-11T02:50:36+00:00

Come to learn, Leave to serve : ผลงานดีเด่นนิสิตฝึกงาน ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร

2018-09-10T11:01:08+00:00

Come to learn, Leave to serve : ผลงานดีเด่นนิสิตฝึกงาน ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร พระมหาวัชระ โสมา นิสิตผู้เข้าร่วมโครงการนิสิตปฏิบัติศาสนกิจของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปัจุบันกำลังศึกษาที่คณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชาภาษาต่างประเทศ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และกำลังปฏิบัติศาสนกิจในศูนย์อาเซียนศึกษา มจร เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา พระมหาวัชระ โสมา ได้รับความเมตตาจากคณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม กรุงเทพฯ ให้ออกแบบหนังสือชีวิตและผลงานของ พระเทพเมธี (สมเกียรติ โกวิโท,ป.ธ. ๙) เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ราชวรามหาวิหาร กรุงเทพฯ โดยคณะสงฆ์วัดอรุณราชวรารามฯพร้อมใจจัดทำขึ้นเพื่อเป็นมหาเถรานุสรณ์ในดิถีสมัยอายุวัฒนมงคล ๗๕ ปี ของพระเทพเมธี สำหรับโครงการปฏิบัติศาสนกิจก่อนจบการศึกษาของนิสิตนั้นมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีนโยบายให้นิสิตทุกรูปออกปฏิบัติงานเพื่อให้นิสิตเรียนรู้ประสบการณ์จริงและ สามารถนำความรู้ด้านพระพุทธศาสนาประยุกต์ใช้กับศาสตร์สมัยใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พระมหาวัชระ โสมา เล่าว่า แรกเริ่มตั้งใจจะฝึกสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแต่ด้วยการเดินทางไม่สะดวกจึงเลือกเข้ามาฝึกงานที่ศูนย์อาเซียนศึกษา เพราะเห็นว่าเป็นองค์กรที่ทันสมัยและอาเซียนศึกษาอยู่ในความสนใจมาตลอด ในการเรียนรู้งานที่ศูนย์อาเซียนศึกษา พระมหาวัชระ โสมา กล่าวว่า การปฏิบัติงานในสำนักงาน พระมหาสมพงษ์ สนฺตจิตฺโต, ดร. ผู้อำนวยการส่วนงานบริหารจะเป็นพระอาจารย์ผู้คอยดูแลและแนะนำให้เรียนรู้งานต่างๆ ตั้งเเต่งานเอกสาร การเขียนโครงการ และการเงิน เป็นต้น ส่วนงานโครงการและการประสาน ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา มอบหมายให้พระปลัดอภิเชษฐ์ สุภทฺรวาที เป็นผู้แนะนำงานให้ ซึ่งพระอาจารย์ได้ทำหน้าที่เป็นอย่างดี ยิ่งเฉพาะการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่ต้องทำงานด้วยความกระตือรือร้น ยังจำคำพระอาจารย์สอนอยู่เสมอว่าต้องอาศัยทีมและความเชื่อมั่น (T and T) เมื่อได้รับการติดต่อจากพระมหาชุมพร นิติสาโร เลขานุการวัดอรุณราชวราราม มายังศูนย์อาเซียนศึกษาเพื่อให้ช่วยจัดทำหนังสือชีวิตและผลงานของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเล่มดังกล่าวตนมีความยินดีเป็นอย่างมากที่พระอาจารย์เห็นความสามารถและไว้วางใจให้รับผิดชอบ ซึ่งถือว่าเป็นงานใหญ่เพราะเป็นประวัติศาสตร์ของวัดอรุณฯด้วย แต่อย่างไรก็ดี หนังสือเล่มนี้ ไม่อาจสำเร็จได้เพราะตนคนเดียว ยังมีผู้อยู่เบื้องหลังอีกหลายคนที่ทำให้หนังสือเล่มนี้เสร็จสมบรูณ์ได้ จึงต้องขออนุโมทนาวิรยะอุตสาหะของทุกๆคนมาในที่นี้ด้วย ในท้ายสุด พระมหาวัชระ โสมา กล่าวขอบคุณ ผู้บริหารศูนย์อาเซียนศึกษา ที่ได้ให้ตนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร มหาวิทยาลัยที่มีโครงการดีๆให้นิสิตเช่นนี้ และพระเทพเมธี ตลอดถึงคณะสงฆ์วัดอรุณราชวรารามที่เปิดโอกาสให้ได้รับผิดชอบงานสำคัญครั้งนี้ด้วย พระปลัดอภิเชษฐ์ สุภทฺรวาที ศูนย์อาเซียนศึกษา รายงาน

Come to learn, Leave to serve : ผลงานดีเด่นนิสิตฝึกงาน ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร 2018-09-10T11:01:08+00:00

คณะสงฆ์วัดญาณเวศกวัน โดยมีพระมงคลธีรคุณ เป็นประธาน ร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีอาเซียน

2018-09-10T09:57:24+00:00

ในความเมตตาของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม และคณะสงฆ์วัดญาณเวศกวัน โดยมีพระมงคลธีรคุณ เป็นประธาน ร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าไตรจีวร บริขาร ทุนการศึกษาหนังสืออุปกรณ์การเรียน และปัจจัยอื่นๆอันสมควรแก่สมณบริโภคให้กับสามเณร 600 รูป ในโครงการกฐินอาเซียนสามัคคีของศูนย์อาเซียนศึกษา ทอดถวาย ณ วัดผาโอ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม ถึง 4 พฤศจิกายน 2561 ___ โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม : กฐินอาเซียนสามัคคี ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร มูลนิธิสุวรรณโคมคำ ผู้ประสานงาน : พระปลัดอภิเชษฐ์ สุภทฺรวาที โทร. 063-8893547, พระมหาวัชระ โสมา โทร 0990063449. ติดต่อร่วมบุญด้วยกันได้นะครับ

คณะสงฆ์วัดญาณเวศกวัน โดยมีพระมงคลธีรคุณ เป็นประธาน ร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีอาเซียน 2018-09-10T09:57:24+00:00