ข่าวส่วนงานวิจัย

/ข่าวส่วนงานวิจัย

ดร.ลำพอง กลมกูล ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมโครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากรฝ่ายคฤหัสถ์

2018-10-08T05:15:48+00:00

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561 ดร.ลำพอง กลมกูล ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมโครงการส่งเสริมสุขภาพ และศักยภาพบุคลากรการปฏิบัติงานของบุคลากรฝ่ายคฤหัสถ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ 12 โดยมี รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม [รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป] เป็นประธาน พร้อมผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ฝ่ายคฤหัสถ์) ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 401 อาคารสำนักงานอธิการบดี เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดแข่งขันกีฬาบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ 12 "มหาจุฬาไดโนเกมส์" ในปีนี้ มจร วิทยาเขตขอนแก่น เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน กำหนดจัดขึ้นวันที่ 23 -25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ที่สนามกีฬากลางจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น --------- ขอบคุณที่มาภาพ Mcu Tv-Channel

ดร.ลำพอง กลมกูล ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมโครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากรฝ่ายคฤหัสถ์ 2018-10-08T05:15:48+00:00

ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร ขอเชิญผู้สนใจส่งบทความวิชาการหรือบทความวิจัยนำเสนอผลงานวิชาการต่างประเทศ

2018-09-19T06:15:49+00:00

ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร ขอเชิญชวนบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และผู้สนใจ ส่งบทคัดย่อบทความวิชาการหรือบทความวิจัยเข้าร่วมนำเสนอผลงานที่ Thủ Dầu Một University, [https://tdmu.edu.vn/] Thu Dau Mot City, Binh Duong Province, VietNam ในหัวข้อเรื่อง The International Annual Conference on South East Vietnam Outlook 2018, "Developing high quality human resource: Asian Experience and Lesson learned for Ho Chi Minh metropolitan area" ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 7-8 ธันวาคม 2561 นี้ มีหัวข้อเกี่ยวกับ การศึกษา เศรษฐศาสตร์ สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม การเมืองการปกครอง และวิทยาศาสตร์ สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ ดร.ลำพอง กลมกูล โทร. 092-2511212 ท่านสามารถส่งบทคัดย่อและประวัติอย่างย่อเป็นภาษาอังกฤษได้ที่ E-mail: research.mcu@gmail.com [ภายในวันศุกร์ 25 กันยายน 2561]

ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร ขอเชิญผู้สนใจส่งบทความวิชาการหรือบทความวิจัยนำเสนอผลงานวิชาการต่างประเทศ 2018-09-19T06:15:49+00:00

การประชุมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

2018-09-13T03:03:35+00:00

วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ พระศรีธวัชเมธี รองผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรและเจ้าหน้าที่  เข้าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมกองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมีพระเมธีธรรมาจารย์ ,ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เป็นประธานการประชุม   พระปลัดอภิเชษฐ์ สุภทฺรวาที รายงาน

การประชุมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 2018-09-13T03:03:35+00:00