สุพัตรา คุณากะโร & พระธนพล วรสีหวโร Contacts

110 Total Entries
ID First Name Last Name Position Working Address Mobile Email Special ประเภทบุคคล Files Pass
1 Somphong Phaengcharoen 0614096199
...
2 Mahammad Akram PhD University of Erfurt, Germany H-10 Islamabad Phone (off.) Cell No : +923325126427, 92 51 925793
3 HIRATA Akiko Japan society for the Promotion of Science Kyoto Bunkyo University, Department of Social Relations. Tel : +81-80-5485-4280
4 Dr. Mo Mo Thant Department of distance education Yangon University of Distance Education 095125691 (Hp)
5 Professor M.L. Surasawasdi Sooksawasdi Faculty of Fine Arts, Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand. Tell +66 5394 4829
6 Assoc. Prof. Dr. Sophana Srichampa Research Institute for Languages and Cultures of Asia (RILCA) Mahidol University (+66)-2-2800-14
7 Nalini Rao 1 University Drive Alisona Viejo, California 92656-8081
8 Maria Ch. Sidiropoulou M.Th. Aristotle University of Thessaloniki Department of Ethics and Sociology
9 FR. HERMINIO V. DAGOHOY O.P. Rector of University of Santo Tomas Office 623.273.3123
10 SK. Zuhirul Islam Research cum Publication Officer The International Centre For Study of Bengal Art
11 Shahnaj Husne Jahan, Department of General Education Director of Center for Archaeological Studies
12 ดร.เจษฎา มูลยาพอ วิทยาเขตหนองคาย ๐๘๔-๔๒๘-๙๒๙๕
13 นายเกริก พิสัยพันธ์ วิทยาเขตอุบลราชธานี ๐๘๑-๗๑๘-๕๘๕๙
14 นายธีระวัฒน์ พาดี วิทยาเขตพะเยา ๐๘๖-๔๔๗-๓๕๑๗
15 พระครูสิทธิธรรมาภรณ์ วิทยาลัยสงฆ์เลย ๐๘๖-๘๖๑-๒๑๖๐
16 นางสาวจิราวรรณ ศรียงค์ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติฯ ๐๕๔-๖๐๑-๐๖๓
17 พระครูวิมลศิลปะกิจ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย ๐๘๑-๑๙๖-๓๓๔๕
18 พระอุดมปัญญาภรณ์ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ เลขที่ ๖๗ แขวงน้ำคำ อำเภอ เมืองศรีสะเกษ จังหวัด ศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ ๓๓๐๐๐ ๐๘๑-๓๒๑-๒๐๒๖
19 พระมหากีรติ วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง
20 นายเสถียรพงษ์ ศรีชาติ วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ เลขที่ 97 หมู่ที่ 14 ถนน ชัยถูมิ-หนองบัวแดง ตำบล/แขวง นาฝาย อำเภอ/เขต เมือง จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36000 087-2527752
21 นางสาวอมราวดี ชนะศักดิ์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ เลขที่ ๙๙๙ หมู่ ๖ ถนน พวงทอง แขวงนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์ ๖๐๐๐๐ ๐๕๖-๒๑๙-๙๙๘ , ๐๘๘-๑๔๗-๘๘๕๔
22 นายชนิศร์ ชูเลื่อน วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี ถ.สามัคคี สาย ข. ต. รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี ๙๔๐๐๐ 086 9652976
23 นายปัณณรักษ์ ภาสดาปิยสวัสดิ์ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ เลขที่ ๒๘๑ หมู่ที่ ๑๗ ถนนบุรีรัมย์ - ประโคนชัย ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ ๓๑๐๐๐ ๐๘ ๗๒๔๐ ๘๗๙๓
24 อาจารย์ศิลาวัฒน์ ชัยวงศ์ วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง เลขที่ 1 ถนนบุญวาทย์ ตำบล หัวเวียง อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52000 080-6812923
25 นายจุมพต อ่อนทรวง วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช เลขที่ ๒๑๗ หมู่ ๖ ตำบล บึงพระ อำเภอ เมือง จังหวัด พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ ๖๕๐๐๐ ๐๘๙-๒๐๘๖๑๔๒
26 นางปวันรัตน์ พรหมพิทักษ์ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช เลขที่ 3/3 หมู่ที่ 5 ถนน ตำบล/แขวง มะม่วงสองต้น อำเภอ เมือง จังหวัด นครศรีธรรมราช 084-852-2618
27 นายสุพจน์ แก้วไพฑูรย์ วิทยาเขตแพร่ เลขที่ 111 ม. 5 บ้านหนองห้า ต. แม่คำมี อ. เมืองแพร่ จ. แพร่ 54100 0987831069
28 ดร.จิรกิตต์ภณ พิริยสุวัฒน์ วิทยาลัยสงฆ์เลย 085-4193595
29 พระทิพย์ พนากรณ์ วิทยาเขตเชียงใหม่ เลขที่ ๑๓๙ ถนน สุเทพ แขวง สุเทพ อำเภอเมือง จังหวัด เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ ๕๐๒๐๐ ๐๘๕-๗๒๔๒๕๗๒
30 นายเสถียรพงษ์ ศรีชาติ วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ เลขที่ 97 หมู่ที่ 14 ถนน ชัยถูมิ-หนองบัวแดง ตำบล/แขวง นาฝาย อำเภอ/เขต เมือง จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36000 087-2527752
31 Louis Low Lee Kuan Yew School of Public Policy - NUS Coordinating Head of Administrations External Affairs & Marketing +65 6601 4906
32 Tiffany Wan Senior Executive, Admissions External Affairs & Marketing Lee Kuan Yew School of Public Policy - NUS 65-66015763
33 Huiling +65 9682965 Researcher, Lecturer
34 Phramaha Danaiphat Yuniram 088 914 2595
35 สุทธิดา (ตัีก) สถาบันภาษา 0891467470
36 สถิต ประกริ่ง สหธรรมิก 0819238825
37 คเชนการพิมพ์ คเชนการพิมพ์ 0814894161
38 Protexts บริษัท แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด 99/164 ม.2 ซ.แจ้งวัฒนะ 10 แยก 3 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสึ่ กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท์ : 02-575-1791-3 โทรสาร : 02-575-1791-3 กด 16 สายด่วนโทร : 088-578-8400
39 พระมหาสมชาย วิทยาเขตขอนแก่น 0875109054
40 พระศรีวินยาภรณ์ มหามกุฎราชวิทยาลัย ศาลายา 0878327269
41 Tetsuya TAGUCHI Doshisha University at Faculty of Culture and Information Science +81-774-65-7685
42 Frank J. Hoffman University of Pennsylvania,Asian Philosophy (484) 319-1376, +86 13681831984
43 Dat Manh Nguyen University, College of Arts& Sciences Department of Anthropology 413-854-3051 Fax 617-353-2610
44 C. Upener Rao Special Centre for Sanskirt Studies at JAWAHARLAL NEHRU UNIVERSITY, Tel (O): 91-11-26704130 (Direct), 26704128, 26742575 Mob.: 9818969756 Fax: 91-11-26742580
45 Dr. Yogendra Pratap Singh Ayodhya Research Institute Department of Culture, Govt.Tulsi Smarak Bhawan Raiganj, Ayodhya, Faizabad, U.P.,Pin Code : 224-123 India of U.P. +91-5278-3232982, +91-522-2300718
46 Mr. Louise Low Lee Kuan Yew the School of Public Policy +65 6601 4906 Fax: +65 6775 6491
47 Tiffany Wan Admissions External Affairs & Marketing (65) 6601 5763 Fax: (65) 6775 6471
48 Amy L Allocco Religious Studies at ELON UNVERSITY Office 336.278.6484
49 Sangeeta Gogoi Department of History in MANGALDAI COLLEGE Office address: Mangaldai College, Mailgadai, Pin-784125, Dist.- Darrang, Assam (India) 098640 31650 , 037132 30036
50 ดร. บุญมี พรรษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 140 ถนนฉิมพลี 2 แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 084-931-8701, 081-562-4961 แฟ็กซ์: 02-884-0178
51 ทวีศักดิ์ ชูมา มหาวิทยาลัยมหิดล (086)-9004492 แฟกซ์: (056)-274366 โทรศัพท์: (056)-274362-5
52 Goldenstar 34 Vo Thi Sau, Hue City, Vietnam 0234 3831358 Tel/Fax: +843834734 Hotline: 0905 152 342
53 Dorsett 28 KIN CHUEN STREET, KWAI CHUNG, KOWLOON, HONG KONG Tel: +852 3996 6666 Fax: +852 3996 6668
54 LE HOANG BEACH HOTEL 244 Vo nguyen Giap Street Sin Tra distric, Danang City Tel: (+84)/2363 688 886/ 2363 959 666 Fax: (+84)2363 911 222
55 VICTORY HOTEL – SAIGON 141. Na m Ky Khoi Nghia Str., Dist.3, Ho Chi Minth City, Viet nam Tel: (84-8) 3930 4989 Fax: (84-8) 3930 3604
56 ร้านอาหารเช้ายิ่งอุดม 245 ถ.ประจักษ์ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี โทร: 042-243531, 042-223414 มือถือ: 081-872-7433
57 Kangaroo Hue 31 Vo Thi Sau St., Heucity-Vietnam Tel: 0905124245 (Mr. Chuong), 0914202421 (Mr. Thuy)
58 Tony Chuong HueBookig.vn 0905124245
59 Bastian Thng SaniBest Enterprise H/P 9875 6789
60 Research Center on Cultural, Education and Social Issues(RCCESI) Rm 211, Thoas Aquinas Research Complex(TARC) University of Santo Tomas, Espana Blvd., Manila 1015 Philippines Telefax: (63-2) 731-3535 (63-2)406-1611/(63-2)786-1611 loc. 4040/4013
61 Assoc.Prof.MILAGOS C. ARREVILAGA Center on Cultural, Education and Social Issues(RCCESI) Mobile (63-916) 458-7836 Home: (63-2) 319 5986
62 BANAGALA UAPATISSA Sanchi center – Chetiyagiri Viharaya Sanchi, Bhopal(M.P.) . India Tel/Fax: +91-7482-266-699
63 Chio Kyu Sik Patriot & Veterans hall, Bumill-ro 611-7 Gang neung city, Gang won do, Korea. Tel: (033) 641-4872 Fax: (033) 641 – 0108 Mob: 010-5369-3714
64 Roy Ton Golden Mile Tower Showroom & Corporate Office: Hamilton Autohub Pte Ltd 6001 Beach Road Golde Mile Tower #08-05/#08-06 Customer Lounge #13-06 Singapore 199589 Mobile: +65 91060063 Tel/Fax: +65 62979001
65 Wirote Sitaprasertnand 1 FL. Department of Tourism Bldg., 154 Rama 1 Rd., Wangmai, Pathumwan, Bangkok 10300 Tel: 0-2219-2721-2 Fax: 0-2219-2723 Mob: 08-1913-0027
66 DR TAN KOK CHUAN TAN KOK CHUAN CHINESE PHYSICIAN & ACUPNTURE CKINIV BLK 515 #01-215 BEDOK NORTH AVE 2 SINGAPORE 460515 (65) 6442 6590
67 ชูชาติ จิรสุทฺโธ (ธรรมมุทิศ) 300/1 ม.4 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 089-819-6760
68 เฟรเดอริก บี กอสส์ 270 ซอยสวนพลู1 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 089-811-6690
69 SHANTUM SETH BUDDHAPATH I AHIMSATRUST Tel: +99 120-2511633 Telefax: +91-120-25122162
70 ภาณุเดช ลายทอง 14/66 ม.6 ซ.ธนทรัพย์ ถ.บางแวก ตลิ่งชัน กทม Tel/Fax: 0-2865-0967 Mob: 089-8936657
71 รัสนันทน์ พรชื่น โรงพิมพ์พระพุทธศาสนา ธรรมสภา เลขที่ ๑ ถ. บรมราชชนนี ซอย ๑๑๙ แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม ๑๐๑๗๐ ๐๒-๔๔๑-๑๕๓๕
72 31. Wat Santiwarara Offingen ,the Buddhistisches Gluaubens- und Meditationszentrum e.V. MarkstraBe 2 89362 Officegen, Germany Fon: +49 (0) 82 24 / 80 45 888 Fax: +49 (0) 82 24 / 80 45 890
73 THE BLUE HOTEL 2/37 Phan Thúc Duyên, Phu’ò’ng 4, Quân Tân Bình, TP.HCM 028.22533.259 Fax: 028.22533.251
74 KWANYUEN SRISUWAN ASIA HOTEL GROUP Mob: 082-486-3919, 086-383-6457
75 ASIA HOTELGROUP BANGKOK- PATTAYA-AIRPORT-CHA AM Bangkok Office: 99/2 Moo 8, Zeer Rangsit Shopping Complex, Phaholyothin Rd., T. Kukod, A. Lamlukka, Pathumthani 12130 Thailand. (662) 992-6999 Fax: (662) 532-3193
76 Venerable VY Sovechea Watt Damreysor, Sangkat Svaypor, Battambang City, Battambang Province, Cambodia (+855)12 251 430, (+855)53 952 199(Ofiice)
77 ช่างไอซ์ เอ็มพี 2002 รับซ่อม, ประกอบ, อัพเกรดคอมพิวเตอร์ NOTEBOOK / PC จำหน่าย คอมพิวเตอร์ NOTEBOOK / PC มือสองจากไทยและต่างประเทศ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต ชั้น2 ห้อง SC200B 086-7797920, 094-481-0989
78 FOTOFILE 607 SeacanBangkae 118 Room, 1Fl. Phet Kasem Rd. Bang Wa, Khet Phasi Charoen, Bangkok 10160 TEL: 02-458-2694 Fax: 02-458-2695
79 อัจฉรา แมนชาติ โทร: 064 529 5955 Line : ath1267
80 พารณี เจียรเกียรติ 094-781-7483 Line: CB10PH04
81 Dr.M.C Behera Indigenous Culture Studies Central University of Jharkhand Brambe, Ranchi-8352055, Jharkhand India +91 8083970210
82 Takiko Yoshida Mawatha, Sapugaskanda, Makola Yoshida Educational & Social Services Foundation ,Yoshida shokanji International School Tel: +94-11-2400077, +94-11-2401469 Fax: +94-11-2400077
83 Mahabodi Aggrasravaka maha Viharaya Sri Lanka
84 Shukyo Hojin Lankaji Temple 3318-5, Kogaishima, Katori-Shi, Chiba-Ken, Japan 287-0823 Tel/Fax: +81-478-56-1394
85 Sanchi Chetiyagiri Viharaya India
86 Mahabodi society of Sri Lanka No.130, Ven, Hikkaduwe Sri Sumangala Nahimi Mw, Colombo 10, Sri Lanka Tel: +94-11-2677626, =94-11-4935077 Fax: +94-11-2677626
87 รัตนพล ชื่นค้า ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0806041031
88 พระศรีธวัชเมธี ศูนย์อาเซียนศึกษา
89 พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน รองคณะบดี คณะพุทธศาสตร์
90 นายกัมปนาท พิทักษ์พินิจนันท์ MR. KAMPANAT PITAKPINICHNAN
91 พระครูใบฎีกาทิพย์พนากร อาจารย์ มจร วข เชียงใหม่ 062 249 9919
92 พระมหาพงษ์ประภากรณ์ อาจารย์มจร วข พะเยา 086 776 4143
93 พระปลัดอภิเชษฐ์ PHRA APHICHET SOMKAMSRI เจ้าหน้าที่ ศูนย์อาเซียนศึกษา
94 พระไท อิสฺสรธมฺโม PHRA TAI THAMMAKIT IBSC 086 359 9894
95 พระมหาสมชาย PHRAMAHA SOMCHAI CHANHORM มจร วข ขอนแก่น 087 510 9054
96 พระมหาสุรชัย PHRAMAHA SURACHAI PHUTCHU มจร วส พุทธปัญญาฯ 093 027 6325
97 Ven. Buddhi Ram Chaudhary BUDDHI RAM CHAUDHARY นิสิตคณะพุทธฯ
98 Ven.Phu Vinh Phuc PHU VINH PHUC IBSC
99 พระมหาอาศิร ASHIR BAJRACHARYA สถาบันภาษา
100 พระมหาปิยะนัฐ PHRAMAHA PIYANAT SOMA รร. บาลีเตรียมฯ 063 840 1888
101 พระมหาวัชระ PHRAMAHA WACHARA SOMA ศูนย์อาเซียนศึกษา 0990063449
102 พระบารมี PHRA BARAMEE NONPALA สถาบันภาษา
103 ดร.เดชา ตาละนึก มจร วข เชียงใหม่ 097 292 2023
104 นางสาวมัลลิกา ภูมะธน อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครสวรรค์ 081 608 2561, 086 674 1117
105 ดร.มะลิวัลย์ โยธารักษ์ อาจารย์ มจร วข นครศรีฯ 081 608 2561
106 นางสาวสุธิดา มีเพียร สถาบันภาษา
107 ดร. ธัชนันท์ ศตสุข
...
108 นางสาวสุมาลี คงคา ศูนย์อาเซียนศึกษา
109 THICH VINH PHUC PHU +61 414 267 878
110 พระเดชขจร มจร วข หนองคาย 098 105 0617
Previous 1 Next