Project Description

จำนวนวัดทั่วประเทศไทย 41,205 วัด  อัปเดท 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

-มหานิกาย 37,366 วัด
-ธรรมยุต 3,803 วัด
-จีนนิกาย 15 วัด
-อนัมนิกาย 21 วัด

•พระอารามหลวง 310 วัด
-มหานิกาย 247 วัด
-ธรรมยุต 63 วัด

•วัดราษฎร์ 40,895 วัด
-มหานิกาย 37,119 วัด
-ธรรมยุต 3,740 วัด
-จีนนิกาย 15 วัด
-อนัมนิกาย 21 วัด

วัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา
24,648 วัด
วัดที่ยังไม่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา 16,557 วัด
——————————————–
ข้อมูล พศ. วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561