อาเซียนเศรษฐกิจ

Home/อาเซียนเศรษฐกิจ

การติดต่อสัมพันธ์กันครั้งแรกระหว่างสยามกับต้าชิง หรือจีนราชวงศ์ชิง

2018-06-25T07:24:53+00:00

 "สยาม ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของมณฑลยูนนาน ทางตะวันออกของพม่า ทางตะวันตกของเวียดนาม ทางใต้ของอ่าวป๋อไห่ รัชศกซุ่นจื้อปีที่ 9 (ค.ศ.1652 ตรงกับ พ.ศ.2195 ในรัชกาลของสมเด็จพระเจ้าปราสาททองแห่งกรุงศรีอยุธยา) เดือน 12 สยามส่งทูตมาขอจิ้มก้อง ราชสำนักพระราชทานตราประทับ(印)ใหม่ พร้อมทั้งพระราชสาส์นแต่งตั้งจากฮ่องเต้(敕) สร้างสัมพันธไมตรีต่อกัน และยอมรับฐานะของสยาม ตั้งแต่นั้นสยามก็ส่งทูตมาจิ้มก้องสม่ำเสมอมิได้ขาด" (暹羅,在雲南之南,緬甸之東,越南之西,南瀕海灣。順治九年十二月,暹羅遣使請貢,並換給印、敕、勘合,允之。自是奉貢不絕。) ข้อมูลว่าด้วยการติดต่อสัมพันธ์กันครั้งแรกระหว่างสยามกับต้าชิง หรือจีนราชวงศ์ชิง จากพงศาวดารราชวงศ์ชิง (清史稿) เล่มที่ 528 บทว่าด้วยสยาม (暹羅) ภาพประกอบ : จักรพรรดิชิงซื่อจู่ (清世祖) หรือฮ่องเต้ซุ่นจื้อ (顺治皇帝 ค.ศ.1638 - 1661 ครองราชย์ ค.ศ.1643 - 1661) ฮ่องเต้รัชกาลที่ 3 แห่งราชวงศ์ชิง (清朝) (หากนับตั้งแต่ฮ่องเต้ไท่จู่ หรือนู่เอ่อฮาซื่อ แต่หากนับจากหวงไท่จี๋จะเป็นรัชกาลที่ 2) เป็นฮ่องเต้องค์แรกของราชวงศ์ชิงที่ได้เสด็จเข้าด่านจากแมนจูเรียมาประทับเป็นการถาวรที่พระราชวังต้องห้ามที่ปักกิ่ง และเป็นฮ่องเต้ต้าชิงพระองค์แรกที่มีสัมพันธไมตรีกับสยาม Worapong Keddit

การติดต่อสัมพันธ์กันครั้งแรกระหว่างสยามกับต้าชิง หรือจีนราชวงศ์ชิง2018-06-25T07:24:53+00:00

Kuthodaw Pagoda

2018-06-25T06:52:53+00:00

Each of the hundreds of marble tablets that surround Myanmar's Kuthodaw Pagoda make up a page of Buddhist teachings. Take a walking tour through the largest book in the world.

Kuthodaw Pagoda2018-06-25T06:52:53+00:00
Go to Top