พุทธศิลป์อาเซียน

Home/พุทธศิลป์อาเซียน

ฉากถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้า : จิตรกรรมฝาผนัง วัดไทรอารีรักษ์

2020-10-07T05:06:02+00:00

ฉากถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้า : จิตรกรรมฝาผนัง วัดไทรอารีรักษ์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี วันนี้นับเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของชาวพุทธ ที่มีหลายๆท่านได้โพส ข้อความต่างๆ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า วันอัฏฐมีบูชา คือวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า (หลังเสด็จดับขันธปรินิพพานได้ 8 วัน) ถือตรงกับวันแรม 8 ค่ำ เดือนวิสาขะ (เดือน 6 ของไทย) ด้วยความสำคัญของวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของพระพุทธเจ้านี้เองจึงเป็นตอนสำคัญที่มักปรากฏในจิตรกรรมฝาผนังในวัดหลายๆ แห่ง เช่นที่วัดไทรอารีรักษ์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี มีการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนัง แสดงฉากสำคัญ เช่น ขบวนแห่พระบรมศพ ของพระพุทธเจ้า และฉากถวายพระเพลิงพระบรมศพ นอกจากนั้นยังแสดงภาพมโหรสพ สมโภชเอิกเกริก เช่น การแสดงหนังใหญ่จากวัดขนอน วงปี่พาทย์มอญ หุ่นละครเล็ก โรงหุ่น ภาพจิตรกรรมดังกล่าวจึงเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงคติความเชื่อที่ชาวมอญมีความยึดมั่นในพระพุทธศาสนาและยังเชื่อมโยงไปสู่ประเพณีการจัดงานศพพระสงฆ์ ที่ชาวมอญให้ความสำคัญและสืบทอดมาจนทุกวันนี้... แอดมิน :เม้ยกวาญฮะกอ ที่มาภาพ : www.voicetv.co.th ,th.readme.me

ฉากถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้า : จิตรกรรมฝาผนัง วัดไทรอารีรักษ์2020-10-07T05:06:02+00:00

งานเทศกาลผ่องต่ออู 

2018-06-24T10:02:13+00:00

ครั้งหนึ่งในชีวิต!!! ร่วมงานเทศกาลผ่องต่ออู งานเทศกาลออกพรรษาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในพม่า ชมพิธีแห่พระบัวเข็มทางน้ำ และ การแข่งพายเรือด้วยเท้า ประสบการณ์ที่จะประทับใจไม่มีวันลืม  

งานเทศกาลผ่องต่ออู 2018-06-24T10:02:13+00:00

The world’s second tallest statue is The Laykyun Sekkya Buddha in Khatakan Taung, Monywa

2018-06-24T09:35:19+00:00

Do you know that the world’s second tallest statue is located in #ASEAN? The Laykyun Sekkya Buddha in Khatakan Taung, Monywa, #Myanmar was built in 2008, scraping as high as 130 metres.

The world’s second tallest statue is The Laykyun Sekkya Buddha in Khatakan Taung, Monywa2018-06-24T09:35:19+00:00

พระพุทธรูปไม้ไผ่ใหญ่และสวยที่สุดของโลก

2018-06-20T07:08:50+00:00

พระพุทธรูปไม้ไผ่ใหญ่และสวยที่สุดของโลก ประดิษฐานอยู่เมืองสะเทิม

พระพุทธรูปไม้ไผ่ใหญ่และสวยที่สุดของโลก2018-06-20T07:08:50+00:00

ก๊าวกูน  Kawgoon เมืองผาอาน ถ้ำที่มีพระดินเผาติดผนังถ้ำที่สวยที่สุดในเมียนมา

2018-06-20T07:09:13+00:00

ก๊าวกูน #Kawgoon เมืองผาอาน ถ้ำที่มีพระดินเผาติดผนังถ้ำที่สวยที่สุดในเมียนมา 7th A.D

ก๊าวกูน  Kawgoon เมืองผาอาน ถ้ำที่มีพระดินเผาติดผนังถ้ำที่สวยที่สุดในเมียนมา2018-06-20T07:09:13+00:00
Go to Top