พระปลัดอภิเชษฐ์ เป็นผู้เเทนคณะสงฆ์สัมโมทนียกถา ณ อาคารหอฉัน มจร

//พระปลัดอภิเชษฐ์ เป็นผู้เเทนคณะสงฆ์สัมโมทนียกถา ณ อาคารหอฉัน มจร

พระปลัดอภิเชษฐ์ สุภทฺรวาที เจ้าหน้าที่ศูนย์อาเซียนศึกษา เป็นผู้เเทนผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่กล่าวสัมโมทนียกถา ณ อาคารหอฉัน โดยมีพระสงฆ์ที่เป็นพระนิสิตเถรวาท 84 รูป/พระนิสิตมหายาน 23 รูป รวมทั้งสิ้น 113 รูป ทำภัตกิจ  เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลได้แก่ คุณฐิติรัตน์ พัวไพบูลย์ คุณพีระพล เสรีกุล และครอบครัว ณ อาคารหอฉันชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพโดย: นาควโร รัตนภูมิ
19/8/2018/เวลา 11.00 น.

 

2018-09-11T03:04:43+00:00