ศูนย์อาเซียนศึกษาร่วมงานอายุวัฒนมงคล ๕ รอบ ๖๐ ปี พระราชปริยัติกวี

Just in : วันอาทิตย์ ที่ ๒๗ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ บุคลากรศูนย์อาเซียนศึกษา ร่วมงานพิธีบำเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคล ๕ รอบ ๖๐ ปี พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ อาคารวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ในการนี้ ผู้อัญเชิญผ้าไตรพระราชทานและเครื่องสักการะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และนายชูชาติ ฉุยกลม ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ ระดับ ๑๐ ผู้อัญเชิญผ้าไตรพระราชทานและเครื่องสักการะ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเข้าถวายเครื่องสักการะ พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. อธิการบดี

admin

admin

Translate »