ลาวมุ่งผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

รัฐบาล สปป.ลาว ได้ให้คำมั่นว่าจะกระจายแหล่งพลังงานต่าง ๆ ในประเทศ โดยจะให้ความสำคัญกับแหล่งพลังงานหมุนเวียนมากขึ้น โดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ ลม และระบบชีวมวล ความเคลื่อนไหวดังกล่าวนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของรัฐบาลในการสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน แก้ไขปัญหาการขาดแคลนไฟฟ้าในฤดูแล้ง รวมถึงลดปริมาณการนำเข้าพลังงาน
ตามรายงานล่าสุดจากกระทรวงพลังงานและเหมืองแร่ระบุว่า ปัจจุบันนี้ 81% ของไฟฟ้าที่ใช้กันอยู่ใน สปป. ลาว มาจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำ รองลงมาคือ 17% จากโรงไฟฟ้าถ่านหิน ขณะที่ แหล่งพลังงานหมุนเวียนต่าง ๆ เช่น พลังงานแสงอาทิตย์และชีวมวล คิดเป็นเพียง 2% ของพลังงานทั้งหมดที่ใช้อยู่ในประเทศ
ทั้งนี้ รัฐบาลมีแผนที่จะเพิ่มสัดส่วนของพลังงานหมุนเวียนเป็น 11% ตามที่ลงนามไว้ในแผน 5 ปี สำหรับปี 2564-2568 ในทางกลับกัน จะลดสัดส่วนการใช้ไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำและโรงไฟฟ้าถ่านหินเหลือเพียง 75% และ 14% ตามลำดับ ภายในปี 2568
ปัจจุบัน สปป.ลาว มีโรงงานผลิตพลังงาน 90 แห่งทั่วประเทศ โดยมีกำลังการผลิตรวมเกือบ 11,000 เมกะวัตต์ ซึ่งรวมถึงโรงไฟฟ้าพลังน้ำ 77 แห่ง โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 8 แห่ง โครงการชีวมวล 4 แห่ง และโรงไฟฟ้าถ่านหิน 1 แห่ง
แม้ว่าจะไม่มีการดำเนินการเปิดโรงไฟฟ้าแห่งใหม่ในช่วง 6 เดือนแรกของปีนี้ แต่รัฐบาลก็กำลังผลักดันให้มีความคืบหน้าในการก่อสร้างบรรดาโครงการพลังงานขนาดใหญ่ตามที่กำหนดไว้ในแผน 5 ปี ในจำนวนนี้ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำงึม 3 โรงไฟฟ้าถ่านหินอีกหลายแห่งในเมืองละมามและกะลิมของแขวงเซกอง และในเมืองบัวละพาของแขวงคำม่วน ตลอดจนเขื่อนต่าง ๆ  ในแม่น้ำโขง ที่หลวงพระบางและนครหลวงเวียงจันทน์
สิ่งที่ท้าทายอย่างยิ่งสำหรับรัฐบาลของ สปป.ลาว คือ มีปริมาณไฟฟ้าประมาณ 1,500 เมกะวัตต์ ที่โรงไฟฟ้าพลังน้ำต่าง ๆ  มีศักยภาพที่จะผลิตได้ แต่กลับต้องเสียโอกาสไปในฤดูน้ำหลาก ขณะที่ สปป.ลาว ต้องนำเข้าไฟฟ้าจากประเทศไทยในฤดูแล้ง โดยรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว (EDL) ต้องจ่ายค่าไฟฟ้าที่นำเข้านี้แพงกว่าไฟฟ้าที่นำเข้าจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) เกือบ 2 เท่า
ด้าน Dr. Sinava Souphanouvong รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพลังงานและเหมืองแร่ เผยว่า สปป.ลาว มีกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์อยู่ที่ 10,000-15,000 เมกะวัตต์ และพลังงานลมประมาณ 100,000 เมกะวัตต์
ตามรายงาน Asian Development Outlook 2022 ของธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียระบุว่า ปัจจุบัน สปป.ลาว วางแผนก่อตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานลมที่ผลิตไฟฟ้าได้ 1.6 กิกะวัตต์ ซึ่งรวมถึงโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม (Monsoon Wind Project) ขนาด 600 เมกะวัตต์ ที่แขวงเซกองและอัตตะปือ เพื่อขายไฟฟ้าให้กับเวียดนาม
อย่างไรก็ตาม เมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้ว รัฐบาลและผู้ถือหุ้นในโรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำเทิน 2 ได้ลงนามในข้อตกลงพัฒนาโครงการเพื่อพัฒนาน้ำเทิน 2-โซลาร์ โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งจะสร้างขึ้นบนอ่างเก็บน้ำ น้ำเทิน 2 ในแขวงคำม่วน ด้วยกำลังการผลิตสูงสุด 240 เมกะวัตต์พีค โดยรัฐบาลได้ให้คำมั่นที่จะเพิ่มศักยภาพของภาคพลังงาน โดยเฉพาะการพัฒนาพลังน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานลม เพื่อให้สามารถขายไฟฟ้าไปยังประเทศเพื่อนบ้านได้มากขึ้น
ที่มา: AEC Connect

MukraweC

Translate »