ไทย-มาเลย์ จ่อสร้างสะพานเพิ่ม ยกระดับค้าชายแดน

รัฐบาลไทยได้ย้ำแผนสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโก-ลกแห่งใหม่ ที่จะกลายเป็นจุดผ่านแดนอีกแห่ง โดยทั้งรัฐบาลไทยและมาเลเซียหวังว่าสะพานที่จะเชื่อมระหว่างอำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส กับรัฐกลันตัน ในมาเลเซียนี้ จะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวและความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างทั้งสองประเทศ
.
โดยสะพานแห่งนี้จะกลายเป็นสะพานข้ามแม่น้ำแห่งที่ 3 ต่อจากสะพานมิตรภาพแห่งที่ 1 ซึ่งเชื่อมระหว่างอำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส กับเมืองรันเตาปันจัง และสะพานมิตรภาพแห่งที่ 2 เชื่อมระหว่างเมืองบูกิตบูงา กับหมู่บ้านบูเก๊ะตา อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส
.
เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา นายดอน ปรมัตถ์วินัย และนาย Saifuddin Abdullah รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยและมาเลเซีย ได้ตกลงที่จะยกระดับโครงสร้างพื้นฐานบริเวณชายแดน เพื่อช่วยให้บรรลุเป้าหมายการค้าทวิภาคีระหว่างสองประเทศ มูลค่า 3 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ได้ภายในปี 2568 โดยรัฐมนตรีทั้งสองยังได้แสดงเจตจำนงที่จะเร่งรัดการก่อสร้างถนนที่จะเชื่อมต่อระหว่างศูนย์ศุลกากรของบูกิตกายูฮิตัม กับอำเภอสะเดา ซึ่งจะมีความสำคัญยิ่งในการพัฒนาความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างมาเลเซียและไทย
.
นอกจากนี้ ทั้งสองประเทศยังกำลังพิจารณาการก่อสร้างสะพานแห่งที่ 4 เชื่อมระหว่างเมืองเปงกาลัน กูบอร์ กับอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาส แต่จำเป็นต้องมีการประเมินพื้นที่และสำรวจภูมิประเทศให้แล้วเสร็จก่อน การหารือจึงจะเดินหน้าต่อไปได้
.
ทั้งนี้ การก่อสร้างสะพานแห่งใหม่มีจุดมุ่งหมายเพื่อทำให้การเดินทางไปมาระหว่างสองประเทศที่บริเวณชายแดนทางบกเป็นไปอย่างสะดวกสบาย โดยในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ชาวมาเลเซียเป็นชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยมากที่สุด ส่วนใหญ่เดินทางมาทางบกผ่านทางจังหวัดสงขลา ขณะที่ มาเลเซียยังคงเป็นสถานที่ยอดนิยมในหมู่นักท่องเที่ยวชาวไทย ถึงแม้ชาวสิงคโปร์จะยึดอันดับ 1 ชาติที่เดินทางไปมาเลเซียมากที่สุดก็ตาม
ที่มา: AEC Connect

MukraweC

Translate »