ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร. ขอเชิญฟังธรรมบรรยายออนไลน์

ทุกวันพุธ เวลา 17.30-18.00 น. ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร. ขอเชิญฟังธรรมบรรยายออนไลน์ “เสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” ของสถานีวิทยุ พล.ม2AM 963 KHz บางกระบือ กรุงเทพฯ Radio 963

Ethan Stofford

Translate »