ผลงานวิชาการบุคลากรศูนย์อาเซียนศึกษา

บุคลากรศูนย์อาเซียนศึกษา มจร รับเชิญเป็น Keynote Speaker ที่ 1 (ร่วมกับ Speaker 2: Dr. Yulianto P. Prihatmaji https://bit.ly/2NxKyKy และ Speaker 3: Prof Dr. Chun-Tao Lee https://bit.ly/2Vpf5Pd) ในงาน International Conference 2020 SUSTAINABLE AGRICULTURAL DEVELOPMENT IN VIETNAM – EXPERIENCE OF ASIAN COUNTRIES (SDAVN) Ho Chi Minh City, July 16th -17th, 2020 (http://sdavn.uel.edu.vn/) บรรยายและนำเสนองานเรื่อง Sustainable Strategy for Agricultural Development by His Majesty King Bhumibol of Thailand (Click เพื่ออ่านบทความ https://bit.ly/3eFS95J) (Invite Letter จดหมายเชิญ https://bit.ly/2YEa4Va)

เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของศูนย์อาเซียนศึกษา มจร ภายใต้การลงนามความร่วมมือ MOU โดยพระศรีธวัชเมธี ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา กับมหาวิทยาลัย Thu Dau Mot University-Trường Đại Học Thủ Dầu Một (คลิก https://bit.ly/2JktHZn และ http://rasc.mcu.ac.th/?p=2805 และ https://bit.ly/2kwYx8B) รวมทั้งเข้าร่วมงานภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย อันเป็นภาระงานของศูนย์อาเซียนศึกษา (1)โครงการนิสิตสัมพันธ์อาเซียน(ประเทศเวียดนาม) ระหว่างวันที่ 13-16 กันยายน พ.ศ. 2561 https://bit.ly/2k6ZF2K (2) ร่วมประชุมวิสาขบูชาโลก เมื่อ 11-15 พฤษภาคม 2562 Đại Lễ Vesak 2019 Tại Chùa Tam Trúc ที่ Tam Chúc- Ba Sao, Kim Bảng, Hà Nam (http://rasc.mcu.ac.th/?p=1740) (3) เสนองาน International Conference on “Cultural Exchanges at Medieval International Ports in Vietnam and Southeast Asia” Hoi An City, Quang Nam Province, VIETNAM , July 12 and 13, 2019 (https://bit.ly/2lza5IS) (4) งานสัมมนานาชาติ International conference USSH Vietnam เมื่อ 25 ตุลาคม 2019/2562 https://bit.ly/31qthLB ฯลฯ

ข่าว ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร

รายงาน พระปลัดอภิเชษฐ์ สุภทฺรวาที

 

Ethan Stofford

Translate »