กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนโครงการและการบริหารโครงการให้มีประสิทธิภาพ

ส่วนงานบริหาร ศูนย์อาเซียนศึกษาได้ดำเนินการจัด “กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนโครงการและการบริหารโครงการให้มีประสิทธิภาพ” ให้แก่บุคลากร เจ้าหน้าที่ศูนย์อาเซียนศึกษา ตามแผนพัฒนาบุคลากร ในวันอังคาร ที่ 14 สิงหาคม 2561 ณ ห้อง A400 ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งมี พระมหาสมพงษ์ สนฺตจิตฺโต, ดร. ผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร เป็นประธาน และดร.รุ่งโรจน์ ศิริพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สถาบันภาษา เป็นวิทยากร

 

[fusion_gallery image_ids=”2481,2482,2483,2484,2485,2486,2487,2488,2479″ layout=”grid” picture_size=”fixed” columns=”” column_spacing=”10″ hover_type=”” lightbox=”yes” lightbox_content=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=””][/fusion_gallery]

admin

admin

Translate »