“ศูนย์อาเซียนศึกษามจร”ทำBig Dataพุทธและพหุสังคมวัฒนธรรมอาเซียน

//“ศูนย์อาเซียนศึกษามจร”ทำBig Dataพุทธและพหุสังคมวัฒนธรรมอาเซียน

วันที่ 4 ก.ย.2561 พระปลัดอภิเชษฐ์ สุภทฺรวาที ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) เปิดเผยว่า ศูนย์อาเซียน มจร ได้มุ่งมั่นพัฒนาไม่หยุดนิ่งเพื่อเป็นฐานข้อมูลที่เชื่อมประชาคมอาเซียน ให้มหาจุฬาพร้อมกับการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี พ.ศ. 2562 : ASC-Database of Buddhist Studies and Asian Sociocultural Information (ASC-DBASI)

ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร ดำเนินงานจัดทำฐานข้อมูล ด้านพระพุทธศาสนาและพหุสังคมวัฒนธรรมอาเซียน (Database of Buddhist Studies and Asian Sociocultural Information) โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนสังคมอย่างยั่งยืนผ่าน 3 แนวทาง ได้แก่ 1.ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาด้านพระพุทธศาสนาและพหุวัฒนธรรมด้านอาเซียน  2.ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทางด้านศิลปวัฒนธรรมและความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน 3.พัฒนาองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาและพหุวัฒนธรรมอาเซียน

พระปลัดอภิเชษฐ์  กล่าวด้วยว่า ทั้งนี้ ระบบฐานข้อมูลอาเซียนศึกษา ยังรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศและสื่อต่างๆ ที่เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียนได้แก่หนังสือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-books) ภาพถ่าย สื่อ วิดีทัศน์ ASEANTUBE เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูลของคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้ามาใช้บริการได้ โดยสามารถติดตามข้อมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  http://asc.mcu.ac.th/database/?page_id=14499

2018-09-09T08:16:48+00:00