INTERVIEW : MCU MARKET PLACE

Just in : นางสาวมุกรวี ฉิมพะเนาว์ เจ้าหน้าที่ศูนย์อาเซียนศึกษา ส่วนวิจัย สารสนเทศและบริการวิชาการ สัมภาษณ์นายธนิศร์ มีชื่อ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มจร หนึ่งในทีมงานผู้ก่อตั้ง MCU Market Place ให้เกียรติกับทีมงานศูนย์อาเซียนศึกษาสัมภาษณ์เรื่องการจัดทำตลาดออนไลน์แห่งเเรกของ มจร รอติดตามกันนะครับ

ข่าว : ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร

admin

admin

Translate »