อบรม Scopus ม.ราชภัฎสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี

Just in : 19-20 กันยายน 2563 ดร.ลำพอง กลมกูล รักษาการผู้อำนวยการส่วนวิจัย สารสนเทศและบริการวิชาการ ศูนย์อาเซียนศึกษาเป็นวิทยากร อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ SCOPUS จัดโดยศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชกัฏสวนสุนันทา จ.อุดรธานี

admin

admin

Translate »