พุทธจีน-ไทย ร่วมใจจัดประชุมนานาชาติ ณ เชียงราย ถิ่นมั่นพุทธธรรม วัฒนธรรมล้านนา

Just in : วันที่ 3 สิงหาคม 2565 สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์และวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เรื่อง “การส่งเสริมและคุ้มครองพระพุทธศาสนาในโลกไร้พรมแดน” ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 27 สิงหาคม 2565 ดำเนินการโดยวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย และสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร พร้อมด้วยเครือข่ายสถาบันต่างประเทศ

 

รายละเอียด สามารถติดตามเพิ่มเติมได้ที่ https://bri.mcu.ac.th และ http://www.crb.mcu.ac.th

 

ข่าว : ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร

Aphichet Somkamsri

Translate »