บุคลากรศูนย์อาเซียนศึกษาร่วมเวทีหลากหลายทางศาสนาเวทีเยาวชน Youth SDGs of Thailand 2023

Youth SDGs of Thailand 2023
พระปลัดอภิเชษฐ์ สมคำศรี บุคลากรศูนย์อาเซียนศึกษาร่วมเวทีหลากหลายทางศาสนาเวทีเยาวชน กิจกรรมวงสนทนา “4 Dialogues on Leave No One Behind ” จัดโดย UNDP และภาคีเครือข่ายเยาวชน เวทีเยาวชนในกลุ่มต่างๆ ได้แก่ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มคนพิการ กลุ่มมุสลิม และกลุ่มความหลากหลายทางเพศเพื่อร่วมกันเปิดวงสนทนา ทำความเข้าใจในความแตกต่าง ความท้าทาย อุปสรรคหรือปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อนำมาวิเคราะห์ ระดมความคิด ต่อยอดในการสร้างสรรค์นวัตกรรมในการแก้ไขปัญหาต่อไป ในโครงการ Youth SDGs 2023
Connect with us, Connect the world.
#ASCNEXT 2023 moving to centre of the PEOPLE
_
Facebook : Mcu Asean
Twitter : ascmcu
IG: ascmcu

Aphichet Somkamsri

Translate »