สารานุกรมพระพุทธศาสนา เล่ม 1-8 จัดพิมพ์โดยศรีลังกา รวบรวมไว้ในฐานข้อมูลทางพระพุทธศาสนาโดยศูนย์อาเซียนศึกษา มจร

สารานุกรมพระพุทธศาสนา เล่ม 1-8 จัดพิมพ์โดยศรีลังกา รวบรวมไว้ในฐานข้อมูลทางพระพุทธศาสนาโดยศูนย์อาเซียนศึกษา มจร
ข้อมูลเพิ่มเติม : http://asc.mcu.ac.th/database/?page_id=14499
…….
Encyclopaedia of Buddhism, 8 Volumes
Published by the Government of Sri Lanka

admin

admin

Translate »