เครื่องราชอิสริยาภรณ์กรณีคณะสงฆ์กัมพูชา

/, ข่าวพุทธศาสนาในอาเซียน/เครื่องราชอิสริยาภรณ์กรณีคณะสงฆ์กัมพูชา

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ที่กัมพูชานอกจากการพระราชทานแต่งตั้งสมณศักดิ์แล้วยังมีการพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แด่พระสงฆ์อีกด้วย

 

2018-09-14T14:46:42+00:00