ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรศูนย์อาเซียนศึกษา เข้าร่วมงานครบรอบวันสถาปนา “133 ปี มหาจุฬา”

Just in : ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรศูนย์อาเซียนศึกษา เข้าร่วมงานครบรอบวันสถาปนา “133 ปี มหาจุฬา” งานครบรอบวันสถาปนา “133 ปี มหาจุฬา” และจัดกิจกรรม KM “เทคนิคการใช้ระบบ G-Suite” ระหว่างวันที่ 12 – 13 กันยายน 2563 ณ อาคาร มวก. 48 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


admin

admin

Translate »