ศูนย์อาเซียนศึกษาร่วมมุทิตาในโอกาสที่ พระมหาสวัสดิ์ เกสรเมธี

Just in : 13 ธันวาคม 2563 พระมหาจีรวัฒน์ กนฺตวณฺโณ, ผศ.ดร. ,รองผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา พร้อมด้วย ผศ.ดร.ผดุง วรรณทอง หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา และคณาจารย์ เจ้าหน้าที่คณะสังคมศาสตร์ ร่วมมุทิตาในโอกาสที่ พระมหาสวัสดิ์ เกสรเมธี,เจ้าอาวาสวัดทอง ได้รับปริญญาพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการเชิงพุทธ ณ สำนักงานภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มจร
ข่าว : ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร
admin

admin

Translate »