ASEAN Topic : “มอง ‘คัมภีร์มหาวงศ์’ เห็นคณะสงฆ์และพระพุทธศาสนาในอาเซียน”

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราขวิทยาลัย ขอเชิญรับฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง “มอง ‘คัมภีร์มหาวงศ์’ เห็นคณะสงฆ์และพระพุทธศาสนาในอาเซียน”
ผ่าน Facebook Live : Mcu Asean
เวลา 09:00-11.00 น.
วิทยากร :อาจารย์สมฤทธิ์ ลือชัย นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์เอเชียตะวันตกเฉียงใต้
ผู้ดำเนินรายการ
พระปลัดอภิเชษฐ์ สุภทฺรวาที
นางสาวมุกรวี ฉิมพะเนาว์
..
ข่าว : ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร
admin

admin

Translate »