มจร บรรลุข้อตกลงทางวิชาการร่วมกับ มธ

May be an image of 6 people, people standing and indoor

วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ อาคารพระพรหมบัณฑิต วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ ศูนย์อาเซียนศึกษาและวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติดำเนินการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสถาบันเอเชียตะวันออก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยวันนี้ ผู้บริหารทั้ง ๓ สถาบันได้ร่วมประกาศเจตนารมณ์ภายใต้ความร่วมมือ (MOU) Think Link Think ซึ่งจะดำเนินการยกระดับการทำงานในระดับนานาชาติ ส่งเสริมยุทธศาสตร์ที่เป็นจุดแข็งของทั้งสามสถาบัน มุ่งเน้นตอบโจทย์สังคมที่สร้างสรรค์และยั่งยืน
พระครูปลัดปัญญาวรวัฒน์, ศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ กล่าวถึงการพัฒนาความร่วมมือครั้งนี้ว่า การดำเนินการครั้งนี้เป็นการส่งเสริมเครือข่ายที่ยั่งยืนของมหาวิทยาลัย เป็นการสานเจตนารมณ์ของมหาจุฬาที่เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนาเพื่อตอบโจทย์และแก้ไขปัญหาของสังคม มุ่งให้สังคมเกิดสันติสุขไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา (Education) ด้านภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลง (Climate change) และการสร้างสันติภาพ (Peace Building) การประสานเครือข่าย ASEAN ที่กำลังดำเนินการนี้จะตอบโจทย์สังคมที่กำลังเผชิญปัญหานี้ได้อย่างยั่งยืน
ด้าน ผศ.ดร.ชัยวัฒน์ มีสัณฐาน ผู้อำนวยการสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้กล่าวเสริมในการพัฒนาเครือข่ายครั้งนี้ว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้จะเป็นการเริ่มต้น ของกิจกรรมความร่วมมือในอนาคตของทั้งสองมหาวิทยาลัย ซึ่งภายใต้หน่วยงานของสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษามีหน่วยงานที่ครอบคลุมเอเชีย จีน ญี่ปุ่น ทั้งหมดพร้อมผลักดันการร่วมมือทางวิชาการร่วมกันโดยมุ่งเป้าความยั่งยืนตามกรอบที่ตั้งไว้ร่วมกันและต่อจากนี้จะมีการหารือร่วมกันในการดำเนินงานด้านวิจัย สารสนเทศและแลกเปลี่ยนคณาจารย์ นิสิตอาเซียนต่อไป
ในส่วนของศูนย์อาเซียนศึกษา พระมหาจีรวัฒน์ กนฺตวณฺโณ, รศ. ดร. ,รองผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา ซึ่งได้รับมอบหมายจากพระศรีธวัชเมธี, ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษาให้เป็นผู้ลงนามในบันทึกข้อตกลงได้กล่าวขอบคุณผู้บริหาร คณาจารย์จากสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติที่ให้เกียรติร่วมเป็นภาคีเครือข่ายของศูนย์อาเซียนศึกษา โดยพระมหาจีรวัฒน์ กนฺตวณฺโณ, รศ.ดร. ยืนยันถึงความพร้อมที่จะพัฒนาแผนงานและกิจกรรมภายใต้บันทึกข้อตกลงที่จัดทำขึ้นให้เกิดความยั่งยืนต่อไป
เมื่อเสร็จสิ้นพิธีลงนามความร่วมมือดังกล่าว ผู้บริหารทั้งสามสถาบันได้ประชุมร่วมกัน ณ ห้องประชุมวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ
ในโอกาสนี้ ศูนย์อาเซียนศึกษาขอกราบขอบพระคุณ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิตทุกท่านที่ให้เกียรติร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีการครั้งนี้ด้วยความนับถือยิ่ง
ข่าว :ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร

Ethan Stofford

Translate »