ฐานข้อมูล อาเซียนในปัจจุบันและอนาคต

‘ฟิลิปปินส์’ ชิงส่วนแบ่งไทย เตรียมส่งทุเรียนไป ‘จีน’

นาย Huang Xilian เอกอัครราชทูตจีนประจำฟิลิปปินส์ เผยว่า จีนซึ่งเป็นผู้นำเข้าผลไม้รายใหญ่ที่สุด ได้อนุมัติให้นำเข้าทุเรียนสดจากฟิลิปปินส์แล้ว หลังจากได้ส่งทีมผู้เชี่ยวชาญที่คัดเลือกโดยสถานทูต ลงพื้นที่ไปยังภูมิภาคดาเวาเพื่อตรวจสอบการเข้าถึงแหล่งเพาะปลูก ทั้งนี้ ท่านทูตยังได้โพสต์ในเฟซบุ๊กของตัวเองด้วยว่า ฟิลิปปินส์ผ่านการประเมินความเสี่ยงทั้งในด้านการเก็บผลผลิต การบรรจุผลไม้ การเฝ้าระวังศัตรูพืช การควบคุมสารเคมี การป้องกันโรคโควิด 19 และระบบตรวจสอบย้อนกลับของทุเรียนในพื้นที่ . นอกจากนี้ นาย Huang ยังเพิ่มเติมว่า ในปี 2564 จีนนำเข้าทุเรียนปริมาณ 822,000 ตัน มูลค่า 4.21 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 82.4% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า และในช่วงครึ่งแรกของปี 2565 การจัดส่งทั้งหมดเพิ่มขึ้นอีก 60% ทำให้ทุเรียนกลายเป็นผลไม้นำเข้าที่เป็นที่ต้องการมากที่สุดในตลาดจีน โดยทุเรียนจากเมืองดาเวามีคุณภาพสูงและรสชาติดีที่ผู้บริโภคชาวจีนจะต้องชื่นชอบ . “ในฐานะที่เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่ทำกำไรได้มากที่สุด การที่ทุเรียนสดคุณภาพสูงจากฟิลิปปินส์ได้ถูกนำเข้ามายังจีน ซึ่งมีประชากรราว 1.4 พันล้านคน จะเป็นประโยชน์ต่อชาวสวนผลไม้ของฟิลิปปินส์หลายแสนคน และเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่มินดาเนาอย่างมาก โดยจีนยังคาดหวังให้ฟิลิปปินส์ส่งออกผลไม้และสินค้าเกษตรต่างๆ มายังจีนเพิ่มขึ้น ซึ่งจะทำให้ความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างสองประเทศใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้น” นาย Huang กล่าวสรุป . […]Read More

ฐานข้อมูล อาเซียนในปัจจุบันและอนาคต

ลาวเดินหน้ายุทธศาสตร์ 3 สร้าง ขจัดความยากจน

รัฐบาล สปป.ลาว เดินหน้ายุทธศาสตร์ 3 สร้าง เพื่อบรรเทาความยากจน และทำให้ลาวสามารถหลุดพ้นจากรายชื่อประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุดของสหประชาชาติในปี 2569 ยุทธศาสตร์ 3 สร้าง มีเป้าหมายสร้างจังหวัดให้เป็นหน่วยวางยุทธศาสตร์ อำเภอต้องเข้มแข็งในทุกด้าน และหมู่บ้านเพื่อเป็นหน่วยพัฒนา เจ้าหน้าที่อาวุโสจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ประชุมร่วมกันที่เวียงจันทน์ เพื่อประเมินการเปิดตัวยุทธศาสตร์การสร้างทางการเมือง ในระดับรากหญ้า โครงการพัฒนาชนบทและการลดความยากจน และยุทธศาสตร์การกระจายอำนาจระหว่างปี 2559-2564 และร่างแผนจนถึงปี 2568 โดยมีนายทองลุน สีสุลิด เลขาธิการพรรคและประธานประเทศ สมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ และผู้นำคนอื่น ๆ เข้าร่วมการประชุม รองประธานประเทศ ดร.บุญทอง จิตมะนี กล่าวว่า ยุทธศาสตร์ 3 สร้าง มุ่งเน้นการพัฒนาระดับรากหญ้า โดยเฉพาะการลดความยากจนในชนบทตามที่ระบุไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์นี้ยังช่วยยกระดับการบริหารงานในระดับอำเภออีกด้วย ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา รัฐบาลได้ใช้เงิน 248 พันล้านกีบ ใน 943 โครงการ เพื่อปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและส่งเสริมการผลิตทางการเกษตรใน 109 หมู่บ้านใน 51 อำเภอภายใต้ยุทธศาสตร์ 3 สร้าง ขณะที่กลไกกองทุนเพื่อการพัฒนาอำเภอ(District Development […]Read More

ฐานข้อมูล อาเซียนในปัจจุบันและอนาคต

มาเลเซียคว้าที่ 1 ที่ตั้ง GBS ที่สามารถแข่งขันได้สูงสุดในอาเซียน

มาเลเซียถูกจัดให้เป็นสถานที่ตั้งบริการธุรกิจระดับโลก (Global Business Services: GBS) ที่มีการแข่งขันสูงเป็นอันดับ 3 ของโลก รองจากอินเดียและจีน ตามเลขดัชนีของ Kearney บริษัทที่ปรึกษาระดับโลก ดัชนีสถานที่ตั้งบริการระดับโลก (Global Services Location Index: GSLI) ประจำปี 2564 แสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจเอเชียยังคงครองอันดับ 7 ใน 10 อันดับแรกอย่างต่อเนื่อง โดยอินเดียอยู่ในอันดับ 1 ด้วยคะแนน 7.09 รองลงมาคือจีนที่ 6.80 และมาเลเซียที่ 6.22 เป็นอันดับ 3 ของโลกและอันดับ 1 ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดัชนีดังกล่าวออกทุก 2 ปีและเก็บข้อมูลจากทั้งหมด 60 ประเทศทั่วโลกในหัวข้อหลัก 4 หมวดหมู่ ได้แก่   – ความน่าดึงดูดทางการเงิน   – ความพร้อมและทักษะของประชาชน   – สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ […]Read More

ฐานข้อมูล อาเซียนในปัจจุบันและอนาคต

เวียดนาม กระตุ้นการลงทุนจากต่างประเทศไหลเข้าอุตสาหกรรมยานยนต์

Nguyen Anh Tuan รองผู้อำนวยการหน่วยงานการลงทุนต่างประเทศของกระทรวงการวางแผนและการลงทุน เปิดเผยว่า เวียดนามจะหันมาให้ความสนใจกับผู้ประกอบการและบริษัทขนาดใหญ่ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ขณะเดียวกัน จะจัดลำดับความสำคัญของโครงการการลงทุนต่าง ๆ ทั้งในแง่ของเทคโนโลยีชั้นสูง อุตสาหกรรมที่สนับสนุน และนวัตกรรมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมยานยนต์ อีกทั้งยังจะสร้างเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยให้ผู้ประกอบการของเวียดนามได้มีส่วนร่วมในห่วงโซ่คุณค่านี้ด้วย ด้าน Nguyen Thi Thu Ha ผู้อำนวยการทั่วไปของ Invest Global ระบุว่า ด้วยประชากรเกือบ 100 ล้านคน และสภาวะต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ที่เอื้ออำนวย เวียดนามจึงมีศักยภาพสูงในอุตสาหกรรมยานยนต์ และเป็นอุตสาหกรรมที่รัฐบาลเวียดนามให้ความสำคัญกับการพัฒนา ด้วยความคาดหวังที่จะเนรมิตอุตสาหกรรมยานยนต์ของเวียดนามให้แข็งแกร่งและมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนเศรษฐกิจของประเทศ อย่างไรก็ตาม มีรายงานระบุว่า เมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคแล้ว จำนวนบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนของเวียดนามในอุตสาหกรรมยานยนต์ยังมีน้อยมาก และมีเพียงไม่กี่รายเท่านั้นที่สามารถเข้าร่วมในห่วงโซ่อุปทานสำหรับผู้ผลิตและประกอบรถยนต์ในเวียดนามได้ ขณะที่ Dang Hoang Mai ตัวแทนสถาบันกลยุทธ์และนโยบายเพื่ออุตสาหกรรมและการค้าของเวียดนาม เผยว่า เวียดนามมีศักยภาพที่จะพัฒนาตลาดรถยนต์ไฟฟ้าได้ในอนาคต เนื่องจากอัตราส่วนการเป็นเจ้าของรถยนต์ของเวียดนามในปัจจุบันอยู่ที่ 23 คันต่อประชากร 1,000 คน ตัวเลขดังกล่าว หากเทียบกับไทยและมาเลเซียแล้ว เป็นเพียง 10% […]Read More

ฐานข้อมูล อาเซียนในปัจจุบันและอนาคต

อาเซียน-แคนาดา ถก FTA รอบแรก ตั้งเป้าสรุปผลเจรจาภายใน 2 ปี

อาเซียนและแคนาดาเจรจา FTA อาเซียน-แคนาดา หรือ ACAFTA (อา-คาฟ-ต้า) รอบแรกอย่างเป็นทางการแล้ว พร้อมมอบคณะทำงานกลุ่มย่อย 17 กลุ่ม เร่งเดินหน้าเจรจาให้สำเร็จโดยเร็ว ล่าสุดคืบหน้าแล้ว 11 ประเด็น ส่วนอีก 6 ประเด็น อยู่ระหว่างหารือ เตรียมเจรจารอบต่อไปเดือน พ.ย. นี้ ตั้งเป้าสรุปผลการเจรจาภายใน 2 ปี นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ภายหลังจากที่อาเซียนและแคนาดาได้ประกาศเปิดเจรจา FTA ในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจ เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2564 โดยอาเซียนและแคนาดาได้จัดประชุมคณะกรรมการเจรจาความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-แคนาดา (ACAFTA) ครั้งที่ 1 ผ่านระบบการประชุมทางไกล เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม และ 1 กันยายน ที่ผ่านมา เพื่อหารือภาพรวมการเจรจา โครงสร้างการเจรจา และวางแผนการเจรจาในอนาคต ซึ่งคาดว่าจะจัดประชุม 4 ครั้งต่อปี และตั้งเป้าสรุปผลการเจรจาภายใน 2 ปี นางอรมน […]Read More

ฐานข้อมูล อาเซียนในปัจจุบันและอนาคต

ลาวมุ่งผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

รัฐบาล สปป.ลาว ได้ให้คำมั่นว่าจะกระจายแหล่งพลังงานต่าง ๆ ในประเทศ โดยจะให้ความสำคัญกับแหล่งพลังงานหมุนเวียนมากขึ้น โดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ ลม และระบบชีวมวล ความเคลื่อนไหวดังกล่าวนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของรัฐบาลในการสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน แก้ไขปัญหาการขาดแคลนไฟฟ้าในฤดูแล้ง รวมถึงลดปริมาณการนำเข้าพลังงาน ตามรายงานล่าสุดจากกระทรวงพลังงานและเหมืองแร่ระบุว่า ปัจจุบันนี้ 81% ของไฟฟ้าที่ใช้กันอยู่ใน สปป. ลาว มาจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำ รองลงมาคือ 17% จากโรงไฟฟ้าถ่านหิน ขณะที่ แหล่งพลังงานหมุนเวียนต่าง ๆ เช่น พลังงานแสงอาทิตย์และชีวมวล คิดเป็นเพียง 2% ของพลังงานทั้งหมดที่ใช้อยู่ในประเทศ ทั้งนี้ รัฐบาลมีแผนที่จะเพิ่มสัดส่วนของพลังงานหมุนเวียนเป็น 11% ตามที่ลงนามไว้ในแผน 5 ปี สำหรับปี 2564-2568 ในทางกลับกัน จะลดสัดส่วนการใช้ไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำและโรงไฟฟ้าถ่านหินเหลือเพียง 75% และ 14% ตามลำดับ ภายในปี 2568 ปัจจุบัน สปป.ลาว มีโรงงานผลิตพลังงาน 90 แห่งทั่วประเทศ โดยมีกำลังการผลิตรวมเกือบ 11,000 เมกะวัตต์ ซึ่งรวมถึงโรงไฟฟ้าพลังน้ำ […]Read More

ฐานข้อมูล อาเซียนในปัจจุบันและอนาคต

เวียดนามลงสนามเตรียมขึ้นแท่นเป็นตัวเต็งผู้ผลิตชิปโลก

ผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์หรือผู้ผลิตชิปชั้นนำกำลังขยายกิจการในเวียดนาม ท่ามกลางการแข่งขันที่กำลังร้อนแรงในระดับโลก เวียดนามได้ก้าวขึ้นมาเป็นจุดสนใจของหนึ่งในบริษัทผู้ผลิตชั้นนำอย่าง Samsung หลังประกาศแผนจะเริ่มผลิตส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ความแม่นยำสูง (Ball Grid Array) ในโรงงานทางตอนเหนือของจังหวัดท้ายเงวียน ในเดือนกรกฎาคมปี 2566 โดยการเคลื่อนไหวดังกล่าวจะช่วยยกระดับชื่อเสียงของอุตสาหกรรมไมโครคอนดักเตอร์ของเวียดนามซึ่งเป็นผลจากขนาดธุรกิจและอิทธิพลต่างๆ ของ Samsung Gu Wenjun หัวหน้านักวิเคราะห์ของบริษัทวิจัยตลาดเซี่ยงไฮ้ Icwise กล่าวว่า เวียดนามกำลังจะกลายเป็นจุดหมายปลายทางใหม่สำหรับอุตสาหกรรมไมโครคอนดักเตอร์ เนื่องจากมีเขตอุตสาหกรรมที่มีความชำนาญเรื่องของการทดสอบและและกระบวนการบรรจุวงจร นอกจากนี้ บริษัทวิจัยตลาดของสหรัฐอเมริกา Technavio กล่าวว่าตลาดชิปของเวียดนามยังมีศักยภาพที่จะสามารถเติบโตได้ถึง 1.65 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2568 ประกอบกับการใช้ IoT ที่เพิ่มมากขึ้นก็นับเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตของอุตสาหกรรมดังกล่าว อย่างไรก็ดี เวียดนามยังเป็นที่ตั้งโรงงานของ Intel ที่มีมูลค่า 1.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นเครือข่ายโรงงานผลิตทั่วโลกที่ใหญ่ที่สุดของบริษัท Steve Long ผู้จัดการทั่วไปประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและญี่ปุ่นของ Intel กล่าวในเดือนพฤษภาคมว่า สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มั่นคงของเวียดนาม รวมถึงตลาดแรงงานที่มีแต่คนวัยหนุ่มสาวยังช่วยให้ Intel สามารถเอาชนะวิกฤติการขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์ได้ แต่ Technavio มองว่าอุตสาหกรรมชิปของเวียดนามยังขาดแรงงานที่มีทักษะและแรงงานส่วนใหญ่ยังคงทำแต่งานที่มีมูลค่าเพิ่มต่ำ อย่างไรก็ดี นครโฮจิมินห์นับเป็นศูนย์กลางเซมิคอนดักเตอร์ของเวียดนาม มีวิศวกรด้านวงจรรวมเพียง 1,000 คนและมีวิศวกรด้านระบบสมองกลฝังตัวเพียง […]Read More

ฐานข้อมูล อาเซียนในปัจจุบันและอนาคต

สิงคโปร์ยกเลิกกฎหมายรักร่วมเพศ

สิงคโปร์ซึ่งเป็นที่เลื่องลือเกี่ยวกับการเข้มงวดเรื่องรักร่วมเพศ มีความเคลื่อนไหวที่ทำให้ธงสีรุ้ง ที่เป็นสัญลักษณ์ของกลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ ออกมาโบกสะบัดเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา หลังนายกรัฐมนตรีประกาศยกเลิกกฎหมายอาญาห้ามคู่เกย์มีเพศสัมพันธ์กัน นายกรัฐมนตรีลี เซียนลุง ของสิงคโปร์ ออกมาประกาศเมื่อช่วงค่ำวันที่ 21 สิงหาคมที่ผ่านมาว่า รัฐบาลจะยกเลิกกฎหมายอาญามาตร 337A ที่ห้ามชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย โดยระบุว่า สิ่งที่เขาได้ประกาศไปเป็นสิ่งที่ควรทำ และเป็นที่ยอมรับของคนส่วนใหญ่ในสิงคโปร์ และยังกล่าวด้วยว่า สังคมปัจจุบันยอมรับเกย์มากขึ้น การยกเลิกมาตรา 377A จะช่วยให้คู่เกย์ชาวสิงคโปร์รู้สึกผ่อนคลายยิ่งขึ้น แต่ผู้นำสิงคโปร์ยังคงยึดมั่นในนิยามของการแต่งงานตามกฎหมายที่ระบุ ให้ทำได้เฉพาะระหว่างเพศหญิงกับเพศชาย ซึ่งจำเป็นที่สิงคโปร์ต้องคงไว้ เพื่อการรักษาแบบแผนดั้งเดิมเกี่ยวกับการสร้างครอบครัวและบรรทัดฐานทางสังคม อย่างไรก็ตาม แม้นายลีจะยอมยกเลิกกฎหมายดังกล่าวซึ่งห้ามการมีเพศสัมพันธ์ของคู่เกย์ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า สิงคโปร์จะสนับสนุนการออกกฎหมายรับรองการแต่งงานของเพศเดียวกัน ดังเช่นในบางประเทศ ทั้งนี้ มาตรา 377A ของสิงค์โปร์ อาจถือได้ว่าเป็นมรดกตกทอดมาตั้งแต่ยุคที่สิงคโปร์เป็นอาณานิคมของอังกฤษ ซึ่งอังกฤษบังคับใช้กฎหมายอาญาดังกล่าวที่ระบุว่า การร่วมเพศ “อย่างผิดธรรมชาติ” ระหว่างชาย หญิง หรือ สัตว์ เป็นสิ่งต้องห้ามในอินเดีย ที่เป็นหนึ่งในอาณานิคมของอังกฤษ และกฎหมายอาญาที่บังคับใช้ในอินเดียนี้ ก็ถือเป็นต้นแบบของกฎหมายอาญาในประเทศอาณานิคมของอังกฤษ ที่ปรากฏการบังคับใช้ในประเทศอาณานิคมอังกฤษอย่าง เคนยา มาเลเซีย เมียนมา และสิงคโปร์ โดยสิงคโปร์ยังคงมาตรานี้ไว้ แม้จะประกาศอิสรภาพเมื่อปี 2508 […]Read More

ฐานข้อมูล ประเทศสมาชิกอาเซียน

Kingdom of Cambodia ราชอาณาจักรกัมพูชา

Kingdom of Cambodia or Cambodia                 ราชอาณาจักรกัมพูชา หรือประเทศกัมพูชาตั้งอยู่กลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพรมแดนติดต่อกับสามประเทศในภูมิภาคอาเซียน ดังนี้ ทิศเหนือ ติดกับประเทศไทย (จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ และบุรีรัมย์) และประเเทศลาว (แขวงอัตตะปือ และ จําปาสัก) ทิศใต้     ติดกับอ่าวไทย ทิศตะวันออก ติดกับเวียดนาม (จังหวัดกอนทูม เปลกู ซาลาย ดั๊กลั๊ก ส่องแบ๋ เตยนิน ลองอาน ด่งท๊าบ อันซาง และเกียงซาง) ทิศตะวันตก  ติดกับประเทศไทย (จังหวัดสระแก้ว จันทบุรี และตราด)                 […]Read More

EVENTS ข่าวการศึกษาอาเซียน ข่าวพุทธศาสนาอาเซียน ข่าวศูนย์อาเซียนศึกษา ข่าวอาเซียนสัมพันธ์

ASEAN TALK: “พุทธศิลป์อีสาน : มูลมังสังขยา ศรัทธาและอารยธรรมแห่งผืนดิน”

ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับฟังการบรรยายวิชาการ เรื่อง “พุทธศิลป์อีสาน : มูลมังสังขยา ศรัทธาและอารยธรรมแห่งผืนดิน” วิทยากร พระภานุวัฒน์ จนฺทวฑฒโน อาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดำเนินรายการ พระปลัดอภิเชษฐ์ สุภทฺรวาที ผ่าน Facebook Live ในวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๙.๐๐ น. เป็นต้นไป Website: http://asc.mcu.ac.th Facebook : Mcu Asean Twitter : ascmcu IG: ascmcu #มจร #asc #mcuRead More

Translate »