งานเสวนาวิชาการเรื่อง “ตามรอยพระเจ้าอุทมพร : เส้นทางจากอยุธยาสู่เมืองอมรปุระ”

Just in : 10 กุมภาพันธ์ 2563 พระมหาจีรวัฒน์ กนฺตวณฺโณ.ผศ.ดร.รองผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษาพร้อมด้วย ผศ.ดร.ผดุง วรรณทองเข้าร่วมงานเสวนาวิชาการเรื่อง “ตามรอยพระเจ้าอุทมพร : เส้นทางจากอยุธยาสู่เมืองอมรปุระ” โดยมี พระเทพศาสนาภิบาล ,ผู้อำนวยการวิทยาลัยวิทยาลัยสงฆ์, เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง เมตตาเป็นประธานในงานดังกล่าว ณ มจร วิทยาลัยสงฆพุทธปัญญาศรีทวราวดี (ว้ดไร่ขิง)

ข่าว :ศูนย์อาเซียนศึกษา
รายงาน : พระปลัดอภิเชษฐ์ สุภทฺรวาที

admin

admin

Translate »