ศูนย์อาเซียนศึกษา น้อมถวายมุทิตาในโอกาสที่ พระมหาสวัสดิ์ เกสรเมธี

ศูนย์อาเซียนศึกษา น้อมถวายมุทิตาในโอกาสที่ พระมหาสวัสดิ์ เกสรเมธี, เจ้าอาวาสวัดทอง, ได้รับประทานปริญญาพุทธศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการจัดการเชิงพุทธ มา ณ โอกาสนี้
ข่าว :ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร
admin

admin

Translate »