บุคลากรของศูนย์อาเซียนศึกษาร่วมเจริญพระพุทธมนต์- เจริญจิตภาวนา

วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.
บุคลากรของศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย #ร่วมเจริญพระพุทธมนต์– เจริญจิตภาวนา #มหาวิทยาลัยสงฆ์ #มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนา ทุกวันจันทร์แรกของเดือน นำโดย พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. อธิการบดี มจร ณ อาคารวิปัสสนาธุระ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
admin

admin

Translate »