ฐานข้อมูล อาเซียนในปัจจุบันและอนาคต

สิงคโปร์ยกเลิกกฎหมายรักร่วมเพศ

สิงคโปร์ซึ่งเป็นที่เลื่องลือเกี่ยวกับการเข้มงวดเรื่องรักร่วมเพศ มีความเคลื่อนไหวที่ทำให้ธงสีรุ้ง ที่เป็นสัญลักษณ์ของกลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ ออกมาโบกสะบัดเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา หลังนายกรัฐมนตรีประกาศยกเลิกกฎหมายอาญาห้ามคู่เกย์มีเพศสัมพันธ์กัน นายกรัฐมนตรีลี เซียนลุง ของสิงคโปร์ ออกมาประกาศเมื่อช่วงค่ำวันที่ 21 สิงหาคมที่ผ่านมาว่า รัฐบาลจะยกเลิกกฎหมายอาญามาตร 337A ที่ห้ามชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย โดยระบุว่า สิ่งที่เขาได้ประกาศไปเป็นสิ่งที่ควรทำ และเป็นที่ยอมรับของคนส่วนใหญ่ในสิงคโปร์ และยังกล่าวด้วยว่า สังคมปัจจุบันยอมรับเกย์มากขึ้น การยกเลิกมาตรา 377A จะช่วยให้คู่เกย์ชาวสิงคโปร์รู้สึกผ่อนคลายยิ่งขึ้น แต่ผู้นำสิงคโปร์ยังคงยึดมั่นในนิยามของการแต่งงานตามกฎหมายที่ระบุ ให้ทำได้เฉพาะระหว่างเพศหญิงกับเพศชาย ซึ่งจำเป็นที่สิงคโปร์ต้องคงไว้ เพื่อการรักษาแบบแผนดั้งเดิมเกี่ยวกับการสร้างครอบครัวและบรรทัดฐานทางสังคม อย่างไรก็ตาม แม้นายลีจะยอมยกเลิกกฎหมายดังกล่าวซึ่งห้ามการมีเพศสัมพันธ์ของคู่เกย์ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า สิงคโปร์จะสนับสนุนการออกกฎหมายรับรองการแต่งงานของเพศเดียวกัน ดังเช่นในบางประเทศ ทั้งนี้ มาตรา 377A ของสิงค์โปร์ อาจถือได้ว่าเป็นมรดกตกทอดมาตั้งแต่ยุคที่สิงคโปร์เป็นอาณานิคมของอังกฤษ ซึ่งอังกฤษบังคับใช้กฎหมายอาญาดังกล่าวที่ระบุว่า การร่วมเพศ “อย่างผิดธรรมชาติ” ระหว่างชาย หญิง หรือ สัตว์ เป็นสิ่งต้องห้ามในอินเดีย ที่เป็นหนึ่งในอาณานิคมของอังกฤษ และกฎหมายอาญาที่บังคับใช้ในอินเดียนี้ ก็ถือเป็นต้นแบบของกฎหมายอาญาในประเทศอาณานิคมของอังกฤษ ที่ปรากฏการบังคับใช้ในประเทศอาณานิคมอังกฤษอย่าง เคนยา มาเลเซีย เมียนมา และสิงคโปร์ โดยสิงคโปร์ยังคงมาตรานี้ไว้ แม้จะประกาศอิสรภาพเมื่อปี 2508 […]Read More

ฐานข้อมูล ประเทศสมาชิกอาเซียน

Kingdom of Cambodia ราชอาณาจักรกัมพูชา

Kingdom of Cambodia or Cambodia                 ราชอาณาจักรกัมพูชา หรือประเทศกัมพูชาตั้งอยู่กลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพรมแดนติดต่อกับสามประเทศในภูมิภาคอาเซียน ดังนี้ ทิศเหนือ ติดกับประเทศไทย (จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ และบุรีรัมย์) และประเเทศลาว (แขวงอัตตะปือ และ จําปาสัก) ทิศใต้     ติดกับอ่าวไทย ทิศตะวันออก ติดกับเวียดนาม (จังหวัดกอนทูม เปลกู ซาลาย ดั๊กลั๊ก ส่องแบ๋ เตยนิน ลองอาน ด่งท๊าบ อันซาง และเกียงซาง) ทิศตะวันตก  ติดกับประเทศไทย (จังหวัดสระแก้ว จันทบุรี และตราด)                 […]Read More

EVENTS ข่าวการศึกษาอาเซียน ข่าวพุทธศาสนาอาเซียน ข่าวศูนย์อาเซียนศึกษา ข่าวอาเซียนสัมพันธ์

ASEAN TALK: “พุทธศิลป์อีสาน : มูลมังสังขยา ศรัทธาและอารยธรรมแห่งผืนดิน”

ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับฟังการบรรยายวิชาการ เรื่อง “พุทธศิลป์อีสาน : มูลมังสังขยา ศรัทธาและอารยธรรมแห่งผืนดิน” วิทยากร พระภานุวัฒน์ จนฺทวฑฒโน อาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดำเนินรายการ พระปลัดอภิเชษฐ์ สุภทฺรวาที ผ่าน Facebook Live ในวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๙.๐๐ น. เป็นต้นไป Website: http://asc.mcu.ac.th Facebook : Mcu Asean Twitter : ascmcu IG: ascmcu #มจร #asc #mcuRead More

ข่าวการศึกษาอาเซียน ข่าวพุทธศาสนาอาเซียน ข่าวศูนย์อาเซียนศึกษา ข่าวอาเซียนสัมพันธ์

ศูนย์อาเซียนศึกษา ชวนศิษย์เก่า-ศิษย์ปัจจุบัน บริจาคสนับสนุนกิจกรรมรับชุดของที่ระลึก 135 ปี มจร

135 ปี มหาจุฬา ศูนย์อาเซียนศึกษา ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพกระเป๋าเพื่อสมทบทุนและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์อาเซียนศึกษา กระเป๋าใบละ 200 บาท โดยรายได้ทั้งหมดจะนำเข้ากองทุนเพื่อจัดกิจกรรมและโครงการด้านการศึกษาและพัฒนาสังคมของศูนย์อาเซียนศึกษา ผู้บริจาคจะได้รับกระเป๋าสะพายคุณภาพดี ทั้งนี้ ในนามผู้บริหารคณาจารย์เเละเจ้าหน้าที่ศูนย์อาเซียนศึกษา ขอขอบพระคุณ นางสาวพรรณิภา สกุลซ่ง คณะครุศาสตร์ สาขาการสอนภาษาอังกฤษ , นางสาวศุภาทิพย์ เพียงพรม คณะครุศาสตร์ สาขาการสอนภาษาอังกฤษ ,นางสาวจิตติมา มะริรส คณะครุศาสตร์ สาขาการสอนภาษาไทย, นายคงสิน ชื่นชม คณะครุศาสตร์ สาขาการสอนภาษาไทย ที่ร่วมเป็น Brand Presenter กระเป๋าที่ระลึก ในวาระ 135 ปี การสถาปนามหาวิทยาลัย ของศูนย์อาเซียนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 มา ณ โอกาสนี้ ติดต่อสอบถาม A400 อาคารเรียนรวม ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โทร. 0858073098 Website: http://asc.mcu.ac.th Facebook : […]Read More

ข่าวการศึกษาอาเซียน ข่าวพุทธศาสนาอาเซียน ข่าวศูนย์อาเซียนศึกษา ข่าวอาเซียนสัมพันธ์

สำนักงานองค์ดาไล ลามะ ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หารือและวางแผนทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนระหว่างพระพุทธศาสนา ไทย-อินเดีย

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 พระปลัดอภิเชษฐ์ สุภทฺรวาที เข้าพบท่าน Pari Jinpa Gyatso เลขานุการผู้ประสานงาน สำนักงานองค์ดาไล ลามะ ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หารือและวางแผนทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนระหว่างพระพุทธศาสนา ไทย-อินเดีย โดยสถาบันของท่านดาไล ลามะจะสนับสนุนกิจกรรมเพื่อนำนิสิตไปเรียนรู้แลกเปลี่ยนพหุวัฒนธรรมและศาสนาที่ธรรมศาลา ณ ประเทศอินเดีย ข่าว:ศูนย์อาเซียนศึกษา มจรRead More

ประเทศสมาชิกอาเซียน

ตลาดเช้าหลวงพระบาง

สะบายดีหลวงพระบาง หลวงพระบางเป็นเมืองมรดกโลก ที่ส่วนสำคัญต่อการท่องเที่ยวทั้งเป็นอุตสาหกรรมและแหล่งรายได้หลักของหลวงพระบาง ที่มีเอกลักษณ์ในเรื่องธรรมชาติ ความสงบ วิถีทางวัฒนธรรมทางศาสนา ประเพณี และวัตถุทางศาสนากับการท่องเที่ยว ที่สะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายและวัฒนธรรมในการดำเนินชีวิตที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์และการจัดวางทางประวัติศาสตร์ที่เหมาะสม ตลาดคือพื้นที่ที่สำคัญที่สุดของผู้คนทุกกลุ่ม ทุกชนชั้น ตลอดถึงเครือข่ายพ่อค้าวาณิชจากนานาประเทศในภูมิภาคที่เดินทางข้ามพรมแดนเพื่อการค้า ตลาดจึงกลายเป็นพื้นที่ของการกินอยู่และบ่งบอกถึงชีวิตผู้คนได้ชัดเจนที่สุด เหตุนี้จึงทำให้ตลาดเช้าหลวงพระบางกลายเป็น landmark ที่สำคัญแห่งหนึ่งของเอเชีย อ่านเพิ่มเติม:-     I ข้อมูลจาก Website (1) https://www.luangprabang-laos.com/The-morning-market (2) https://palanla.com/index.php?op=abroadLocation-detail… (3) https://www.tnnthailand.com/news/social/19989/ II ข้อมูลจากงานวิชาการ   (1) Buddhisaro, P. R., Thangto, P., Klomkul, L. (2021). การจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและศาสนาในประเทศอาเซียน: กรณีศึกษาหลวงพระ บาง สปป. ลาว. The Journal of Institute of Read More

ข่าวการศึกษาอาเซียน ข่าวพุทธศาสนาอาเซียน ข่าวศูนย์อาเซียนศึกษา ข่าวอาเซียนสัมพันธ์

กิจกรรมบรรยายวิชาการสาธารณะเรื่อง ไตดำ: รากเหง้าสังคมไทยและวัฒนธรรมอาเซียน

Just in : วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 ศูนย์อาเซียนศึกษาร่วมกับภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มจร จัดกิจกรรมบรรยายวิชาการสาธารณะเรื่อง ไตดำ: รากเหง้าสังคมไทยและวัฒนธรรมอาเซียน โดยมี รศ.ดร.ยุกติ มุกดาวิจิตร ,รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา วิเทศสัมพันธ์ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม I-Mind อาคารพระพรหมบัณฑิต วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ ข่าว : ศูนย์อาเซียนศึกษาRead More

ข่าวการศึกษาอาเซียน ข่าวพุทธศาสนาอาเซียน ข่าวศูนย์อาเซียนศึกษา ข่าวอาเซียนสัมพันธ์

ASC ร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย Monash University พัฒนาโจทย์วิจัย Buddhism, Equality,Gender and Sustainable Development

ASC ร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย Monash University พัฒนาโจทย์วิจัย Buddhism, Equality,Gender and Sustainable Development Just in :วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยต้อนรับคณะนักวิจัยจาก Monash University นำโดยอาจารย์ Helen Stenger นำคณะวิจัยจากสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดลและคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลวิจัยทางพระพุทธศาสนา ความยุติธรรมและเพศวิถีในบริบทประเทศอาเซียน ในการนี้ ดร.ลำพอง กลมกูล รักษาการผู้อำนวยการส่วนวิจัยสารสนเทศและบริการวิชาการ เป็นประธานและกล่าวต้อนรับคณะนักวิจัย และมีพระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร,ผศ.ดร. อาจารย์คณะสังคมศาสตร์ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ผ่านการสนทนากลุ่ม (focus group)ซึ่งมีผู้แทนนิสิตจากคณะมนุษยศาสตร์,คณะสังคมศาสตร์,คณะพุทธศาสตร์,คณะครุศาสตร์และกลุ่มคณะปฏิสังขรณ์การพระศาสนาใหม่ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกิจกรรมครั้งนี้ การร่วมมือทางวิชาการของศูนย์อาเซียนศึกษาร่วมกับสถาบันนานาชาติจะช่วยส่งเสริมความเข้มแข็งทางวิชาการและตอบโจทย์สังคมตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยต่อไป ___ Website: http://asc.mcu.ac.th Facebook : Mcu Asean Twitter : ascmcu IG: ascmcuRead More

ข่าวการศึกษาอาเซียน ข่าวพุทธศาสนาอาเซียน ข่าวศูนย์อาเซียนศึกษา ข่าวอาเซียนสัมพันธ์

บทบาทศูนย์อาเซียนศึกษาในเวทีนานาชาติร่วมกับ UN

บทบาทศูนย์อาเซียนศึกษาในเวทีนานาชาติร่วมกับ UN Just in: วันที่ 2 สิงหาคม 2565 บุคลากรศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยร่วมงานอภิปราย ให้ความเห็นและถกประเด็นสถานการณ์พุทธศาสนาในประเทศไทย จัดโดยโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) เพื่อทำความเข้าใจและหาแนวทางในการแก้ปัญหาความขัดแย้งและความรุนแรงทางศาสนาในประเทศไทยและอาเซียนภายใต้ความร่วมมือระหว่างองค์กร โดยมีผู้แทนจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเข้าร่วมดังนี้ พระมหาสมพงษ์ สนฺตจิตฺโต,ดร.,พระมหาเกรียงศักดิ์ อินฺทปญฺโญ,ดร., พระมหาพงษ์ถาวร ดวงแก้ว (ผู้แทนกลุ่มคณะปฏิสังขรณ์การพระศาสนาใหม่) ,พระมหาธีรภัทร ญาณธีโร, พระปลัดอภิเชษฐ์ สุภทฺรวาที และนางสาวมุกรวี ฉิมพะเนาว์ เข้าร่วมการประชุม ในการนี้มีผู้แทนจากสภาความมั่นคงแห่งชาติ สถานทูต ผู้แทนคณะองค์การสหประชาชาติ (UN) และนักวิชาการเข้าร่วมงานครั้งนี้ ณ สำนักงานสหประชาติ กรุงเทพมหานคร ข่าว : ศูนย์อาเซียนศึกษา มจรRead More

ข่าวการศึกษาอาเซียน ข่าวพุทธศาสนาอาเซียน ข่าวศูนย์อาเซียนศึกษา ข่าวอาเซียนสัมพันธ์

พุทธจีน-ไทย ร่วมใจจัดประชุมนานาชาติ ณ เชียงราย ถิ่นมั่นพุทธธรรม วัฒนธรรมล้านนา

Just in : วันที่ 3 สิงหาคม 2565 สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์และวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เรื่อง “การส่งเสริมและคุ้มครองพระพุทธศาสนาในโลกไร้พรมแดน” ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 27 สิงหาคม 2565 ดำเนินการโดยวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย และสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร พร้อมด้วยเครือข่ายสถาบันต่างประเทศ   รายละเอียด สามารถติดตามเพิ่มเติมได้ที่ https://bri.mcu.ac.th และ http://www.crb.mcu.ac.th   ข่าว : ศูนย์อาเซียนศึกษา มจรRead More

Translate »