Contact information

ASEAN Studies Centre MCU มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170

Call Now.
ข่าวการศึกษาอาเซียน ข่าวศูนย์อาเซียนศึกษา

ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร ขอเชิญผู้สนใจส่งบทความวิชาการหรือบทความวิจัยนำเสนอผลงานวิชาการต่างประเทศ

ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร ขอเชิญชวนบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และผู้สนใจ ส่งบทคัดย่อบทความวิชาการหรือบทความวิจัยเข้าร่วมนำเสนอผลงานที่ Thủ Dầu Một University, [https://tdmu.edu.vn/] Thu Dau Mot City, Binh Duong Province, VietNam ในหัวข้อเรื่อง The International

ข่าวพุทธศาสนาอาเซียน

สถิติจำนวนวัดทั่วประเทศไทย

จำนวนวัดทั่วประเทศไทย 41,205 วัด -มหานิกาย 37,366 วัด -ธรรมยุต 3,803 วัด -จีนนิกาย 15 วัด -อนัมนิกาย 21 วัด •พระอารามหลวง 310 วัด -มหานิกาย 247

ข่าวศูนย์อาเซียนศึกษา ข่าวอาเซียนสัมพันธ์

จากสามเณรผู้ใคร่ในการศึกษา  สู่พระมหาเถระผู้เป็นปราชญ์แห่งยุค

จากสามเณรผู้ใคร่ในการศึกษา สู่พระมหาเถระผู้เป็นปราชญ์แห่งยุค เนื่องในโอกาสอันเป็นมงคล วันคล้ายวันอายุวัฒนมงคล ครบ ๖๓ ปี พระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๒ เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร ประธานสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก พระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต นามเดิมชื่อ ประยูร มีฤกษ์ เกิดเมื่อวันที่ 17

ข่าวพุทธศาสนาอาเซียน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์กรณีคณะสงฆ์กัมพูชา

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ที่กัมพูชานอกจากการพระราชทานแต่งตั้งสมณศักดิ์แล้วยังมีการพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แด่พระสงฆ์อีกด้วย   [fusion_gallery image_ids=”2665,2666,2667,2668,2669,2670,2671,2672,2673,2674,2675,2676,2677,2678,2679,2680,2681″ layout=”” picture_size=”” columns=”” column_spacing=”10″ hover_type=”” lightbox=”yes” lightbox_content=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=””][/fusion_gallery]

ข่าวพุทธศาสนาอาเซียน

มส.มีมติเสนอพระนาม’สมเด็จสังฆราชองค์ที่ 10′ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เป็นบุคคลสำคัญของโลก

5 ก.ย.61 นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม ในฐานะรองโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กล่าวว่า จากการประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ประชุมได้รับทราบตามที่สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร กรรมการ มส.ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต และผู้อำนวยการมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปภัมภ์

ข่าวศูนย์อาเซียนศึกษา

ระบบสมณศักดิ์พัดยศคณะสงฆ์กัมพูชา

#พัดยศสมเด็จพระมหาสังฆราชมหานิกาย-ธรรมยุต #พัดยศสมเด็จพระสังฆนายก #พัดยศสมเด็จพระราชาคณะชั้นเอก-กิตติยศ #พัดยศพระราชาคณะชั้นเอก-โท-ตรี-จัตวา-กิตติยศ ราชอาณาจักรกัมพูชา ๑.พัดยศ สมเด็จพระอัครมหาสังฆราชธิบดี กิตติอุเทสบัณฑิต เทพ วงศ์ สมเด็จพระสังฆราชคณะมหานิกาย ๒.พัดยศ สมเด็จพระอภิสิริสุคนธามหาสังฆราชาธิบดี กิตติอุเทศบัณฑิต บัว ครี่ สมเด็จพระสังฆราชคณะธรรมยุต ๓.พัดยศ สมเด็จพระมหาสุเมธาธิบดี กิตติอุเทสบัณฑิต

ข่าวพุทธศาสนาอาเซียน

โปรดให้ นายกลิน ที. เดวีส์ (Glyn T. Davies) เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เฝ้าถวายสักการะ

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โปรดให้ นายกลิน ที. เดวีส์ (Glyn T. Davies) เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เฝ้าถวายสักการะ และกราบทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากตำแหน่งหน้าที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑ ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม. สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช :ภาพ